[TÌM HIỂU] Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3

Trong bài viết dưới đây Thuonghieuviet mời bạn đọc cùng theo dõi và tìm hiểu về Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3.

Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3
Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3

Khái niệm về trung điểm của đoạn thẳng lớp 3

Để hiểu về trung điểm của đoạn thẳng, chúng ta cần biết về các khái niệm cơ bản sau:

 • Điểm: Là một khái niệm trừu tượng, không có kích thước, chỉ dùng để biểu diễn một vị trí trong không gian.
 • Đường thẳng: Là tập hợp vô hạn các điểm liên tiếp nhau, không có chiều rộng và chiều cao.
 • Đoạn thẳng: Là một phần hữu hạn của đường thẳng, có hai điểm gọi là đầu mút ở hai đầu.
 • Khoảng cách giữa hai điểm: Là độ dài của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Dựa vào các khái niệm trên, chúng ta có thể định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng như sau:

 • Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm M sao cho AM = MB, trong đó A và B là hai đầu mút của đoạn thẳng AB, và AM và MB là các đoạn thẳng con của AB.

Hình dưới đây minh họa cho khái niệm trên:

Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3
Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3

Công thức tính trung điểm của đoạn thẳng

Để tính toán trung điểm của một đoạn thẳng, chúng ta cần biết tọa độ của hai đầu mút của nó. Tọa độ là một cách biểu diễn vị trí của một điểm trong không gian bằng một bộ số. Có nhiều hệ tọa độ khác nhau, nhưng phổ biến nhất là hệ tọa độ Descartes (hay còn gọi là hệ tọa độ Đề-các), trong đó mỗi điểm được xác định bởi hai số gọi là hoành độ (x) và tung độ (y).

Trong hệ tọa độ Descartes, công thức tính trung điểm của một đoạn thẳng có dạng như sau:

 • Nếu A(x1, y1) và B(x2, y2) là hai đầu mút của một đoạn thẳng AB, thì trung điểm M(xm, ym) của AB có tọa độ được tính bởi công thức:

Công thức này có thể được suy ra từ quan sát rằng trung điểm của đoạn thẳng là điểm có hoành độ và tung độ bằng trung bình cộng của hoành độ và tung độ của hai đầu mút.

Ví dụ về trung điểm của đoạn thẳng

Sau đây là một số ví dụ về cách áp dụng công thức tính trung điểm của đoạn thẳng trong các bài toán:

 • Ví dụ 1: Tìm trung điểm của đoạn thẳng AB có A(2, 3) và B(6, 9).

Giải: Áp dụng công thức, ta có:

Vậy trung điểm M của AB có tọa độ là M(4, 6).

 • Ví dụ 2: Tìm tọa độ của điểm A biết rằng A là đầu mút của đoạn thẳng AB, B(5, -1) là trung điểm của AB và C(7, -3) là đầu mút còn lại của AB.

Giải: Gọi tọa độ của A là A(x, y). Ta có:

Giải hệ phương trình trên, ta được:

x=3

y=1

Vậy tọa độ của A là A(3, 1).

Trong hình học, trung điểm có ứng dụng gì?

Một số ứng dụng của trung điểm của đoạn thẳng là:

 • Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác. Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các trung trực của các cạnh tam giác. Trung trực của một cạnh tam giác là đường thẳng vuông góc với cạnh đó và đi qua trung điểm của cạnh đó.
 • Xác định tâm của hình thang. Tâm của hình thang là trung điểm của đoạn thẳng nối hai giao điểm của hai đường chéo của hình thang.
 • Xác định tâm của hình bình hành. Tâm của hình bình hành là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành. Tâm này cũng là trung điểm của mỗi đường chéo.
 • Xác định tâm của hình vuông. Tâm của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông. Tâm này cũng là trung điểm của mỗi cạnh và mỗi đường chéo.
 • Xác định tâm của hình chữ nhật. Tâm của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo của hình chữ nhật. Tâm này cũng là trung điểm của mỗi cạnh và mỗi đường chéo.
 • Xác định tâm của tam giác. Tâm của tam giác là giao điểm của ba đường phân giác các góc trong tam giác. Đường phân giác một góc trong tam giác là tia phân giác góc đó và đi qua trung điểm cạnh đối diện với góc đó.

Phân Biệt Điểm Ở Giữa Và Trung Điểm Của Đoạn Thẳng

Điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng là hai khái niệm khác nhau trong toán học. Để phân biệt chúng, chúng ta cần hiểu rõ định nghĩa và tính chất của mỗi khái niệm.

 • Điểm ở giữa của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng, sao cho khoảng cách từ điểm đó đến mỗi đầu mút không bằng nhau. Ví dụ, trong hình dưới đây, O là điểm ở giữa của đoạn thẳng AB, vì O nằm giữa A và B, nhưng OA khác OB.
Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3
 • Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng, sao cho khoảng cách từ điểm đó đến mỗi đầu mút bằng nhau. Ví dụ, trong hình dưới đây, M là trung điểm của đoạn thẳng AB, vì M nằm giữa A và B, và AM bằng MB.
Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3
Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3

Một số cách để phân biệt điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng là:

 • Dùng thước để đo khoảng cách từ điểm ở giữa hoặc trung điểm đến hai đầu mút của đoạn thẳng. Nếu khoảng cách bằng nhau, thì điểm đó là trung điểm, ngược lại, thì điểm đó là điểm ở giữa.
 • Dùng compa để vẽ hai vòng tròn có tâm tại hai đầu mút của đoạn thẳng và bán kính bằng nhau. Nếu vòng tròn cắt nhau tại một điểm duy nhất, thì điểm đó là trung điểm. Nếu vòng tròn không cắt nhau hoặc cắt nhau tại hai điểm khác nhau, thì không có trung điểm nào.
 • Dùng công thức tính tọa độ trung điểm của một đoạn thẳng trong hệ tọa độ Descartes. Nếu tọa độ của một điểm bằng trung bình cộng của tọa độ của hai đầu mút của đoạn thẳng, thì điểm đó là trung điểm. Ngược lại, thì điểm đó là điểm ở giữa.

Trên đây là kiến thức về Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3 mà Thuonghieuviet muốn gửi tới bạn. Chúc bạn học tập tốt!

Share