[TÌM HIỂU] Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những trường hợp mà hai đại lượng có mối quan hệ với nhau theo một cách nào đó. Ví dụ, khi chúng ta tăng tốc độ của xe máy, thì quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian cũng tăng theo. Hoặc khi chúng ta giảm số lượng bánh kem, thì số tiền phải trả cũng giảm theo. Những trường hợp như vậy được gọi là tỉ lệ.

Tỉ lệ là mối quan hệ giữa hai đại lượng sao cho khi một đại lượng thay đổi, thì đại lượng kia cũng thay đổi theo một tỷ số nhất định. Tỉ lệ có thể là tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ nghịch.

 • Tỉ lệ thuận là khi hai đại lượng cùng tăng hoặc cùng giảm. Ví dụ, số tiền phải trả và số lượng sách mua là tỉ lệ thuận.
 • Tỉ lệ nghịch là khi hai đại lượng trái ngược nhau, tức là khi một đại lượng tăng thì đại lượng kia giảm và ngược lại. Ví dụ, số tiền phải trả và giá của một chiếc áo là tỉ lệ nghịch.

Trong bài viết này, Thuonghieuviet sẽ giới thiệu cho bạn Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5 và cách nhận biết, tính toán và vận dụng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong các bài toán liên quan.

Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5
Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5

Nhận biết tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch- Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5

Để nhận biết một trường hợp có phải là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch, chúng ta có thể dựa vào các dấu hiệu sau:

 • Nếu trong câu có từ “cùng” hoặc “đồng thời”, thì có khả năng là tỉ lệ thuận. Ví dụ: “Cùng tăng tốc độ, cùng tăng quãng đường”.
 • Nếu trong câu có từ “trái ngược”, “giảm” hoặc “tăng”, thì có khả năng là tỉ lệ nghịch. Ví dụ: “Giảm số người, tăng diện tích”.
 • Nếu trong câu có từ “thay đổi” hoặc “biến đổi”, thì có khả năng là không phải là tỉ lệ. Ví dụ: “Thay đổi chiều cao, biến đổi khối lượng”.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng công thức để kiểm tra xem hai đại lượng có phải là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch hay không:

 • Nếu hai đại lượng x và y là tỉ lệ thuận, thì x/y = k (k là một hằng số).
 • Nếu hai đại lượng x và y là tỉ lệ nghịch, thì xy = k (k là một hằng số).

Ví dụ: Cho biết số tiền phải trả (y) khi mua x kg bánh kem với giá 50.000 đồng/kg. Hai đại lượng x và y có phải là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch?

 • Ta có y = 50.000x, suy ra y/x = 50.000. Vậy x và y là tỉ lệ thuận với k = 50.000.
 • Ta cũng có xy = 50.000x^2, nhưng k không phải là một hằng số, mà phụ thuộc vào x. Vậy x và y không phải là tỉ lệ nghịch.

Tính toán tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch

Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5
Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5

Để tính toán tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch, chúng ta có thể dùng các công thức sau:

 • Nếu x và y là tỉ lệ thuận với k, thì ta có y = kx hoặc x = y/k. Ví dụ: Nếu số tiền phải trả (y) và số lượng sách mua (x) là tỉ lệ thuận với k = 20.000, thì ta có y = 20.000x hoặc x = y/20.000.
 • Nếu x và y là tỉ lệ nghịch với k, thì ta có xy = k hoặc x = k/y hoặc y = k/x. Ví dụ: Nếu số tiền phải trả (y) và giá của một chiếc áo (x) là tỉ lệ nghịch với k = 200.000, thì ta có xy = 200.000 hoặc x = 200.000/y hoặc y = 200.000/x.

Để giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch, chúng ta có thể áp dụng các bước sau:

 • Bước 1: Xác định hai đại lượng có quan hệ tỉ lệ với nhau và loại tỉ lệ là gì.
 • Bước 2: Tìm hằng số k bằng cách dùng công thức tương ứng với loại tỉ lệ.
 • Bước 3: Dùng công thức để tính giá trị của đại lượng cần tìm.

Ví dụ: Một chiếc xe máy đi được 120 km với 4 lít xăng. Hỏi chiếc xe máy đó đi được bao nhiêu km với 6 lít xăng?

 • Bước 1: Ta nhận biết quãng đường (x) và số lít xăng (y) là tỉ lệ thuận, vì khi cùng tăng số lít xăng thì cùng tăng quãng đường.
 • Bước 2: Ta tìm hằng số k bằng cách dùng công thức y/x = k. Thay vào giá trị đã cho, ta được 4/120 = k, suy ra k = 1/30.
 • Bước 3: Ta dùng công thức x = y/k để tính quãng đường khi có 6 lít xăng. Thay vào giá trị đã cho, ta được x = 6/(1/30) = 180. Vậy chiếc xe máy đó đi được 180 km với 6 lít xăng.

Vận dụng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch

Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5
Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5

Tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch là những khái niệm rất quan trọng và hữu ích trong toán học và cuộc sống. Chúng ta có thể vận dụng chúng để giải quyết nhiều bài toán thực tế, như:

 • Tính giá trị của một đại lượng khi biết giá trị của đại lượng khác có quan hệ tỉ lệ với nó. Ví dụ: Tính số tiền phải trả khi mua sách, tính quãng đường đi được khi dùng xăng
 • Tính diện tích của một hình khi biết chiều dài và chiều rộng của nó có quan hệ tỉ lệ với nhau. Ví dụ: Tính diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, biết rằng diện tích của một hình chữ nhật khác có chiều dài bằng 4 cm và chiều rộng bằng 2 cm là 8 cm^2.
 • Tính thời gian hoàn thành một công việc khi biết số người tham gia và năng suất làm việc của họ có quan hệ tỉ lệ với nhau. Ví dụ: Tính thời gian để xây xong một ngôi nhà, biết rằng 10 thợ xây có thể xây xong trong 20 ngày, nếu số thợ xây tăng lên 15 người.
 • Tính tốc độ của một vật khi biết quãng đường và thời gian di chuyển của nó có quan hệ tỉ lệ với nhau. Ví dụ: Tính tốc độ của một chiếc xe đạp, biết rằng nó đi được 15 km trong 1 giờ.

Để giải các bài toán trên, chúng ta có thể áp dụng các công thức đã học ở phần trước, hoặc dùng một phương pháp khác là bảng biểu.

Bảng biểu là một cách trình bày các giá trị của hai đại lượng có quan hệ tỉ lệ với nhau theo một bảng có hai hàng hoặc hai cột. Bảng biểu giúp chúng ta nhìn thấy được sự thay đổi của hai đại lượng và tìm ra quy luật của chúng.

Để dùng bảng biểu để giải bài toán, chúng ta có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Xác định hai đại lượng có quan hệ tỉ lệ với nhau và loại tỉ lệ là gì.
 • Bước 2: Lập bảng biểu với hai hàng hoặc hai cột tương ứng với hai đại lượng. Điền vào các giá trị đã cho và để ô trống cho giá trị cần tìm.
 • Bước 3: Tìm quy luật để điền vào các ô trống. Nếu là tỉ lệ thuận, ta có thể dùng cách nhân hoặc chia cho một số. Nếu là tỉ lệ nghịch, ta có thể dùng cách nhân rồi chia cho một số.

Trong bài viết này, Thuonghieuviet đã giới thiệu cho bạn về tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch lớp 5, cách nhận biết, tính toán và vận dụng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong các bài toán liên quan. Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm tỉ lệ và cách áp dụng nó trong toán học và cuộc sống.

Share