[TÌM HIỂU] Nội Dung Sơ Đồ Tư Duy Hợp Chất Vô Cơ

Mời bạn đọc cùng Thuonghieuviet tìm hiểu về nội dung Sơ Đồ Tư Duy Hợp Chất Vô Cơ trong bài viết dưới đây.

Sơ Đồ Tư Duy Hợp Chất Vô Cơ Đầy Đủ

Sơ Đồ Tư Duy Hợp Chất Vô Cơ
Sơ Đồ Tư Duy Hợp Chất Vô Cơ

Từ việc tìm hiểu kiến thức tổng hợp mối quan hệ của các loại hợp chất vô cơ, bạn cũng cần nắm vững sơ đồ tư duy của mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ như sau:

Sơ Đồ Tư Duy Hợp Chất Vô Cơ
Sơ Đồ Tư Duy Hợp Chất Vô Cơ

Những Phản Ứng Hóa Học Minh Họa

Oxit bazơ → MuốiOxit bazơ ↔ BazơBazơ ↔ Muối
MgO + H2SO4→ MgSO4 + H2ONa2O + H2O → 2NaOH 2Fe(OH)3 =>  Fe2O3 + 3H2OCu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O FeCl3 + 3NaOH→ 3NaCl + Fe(OH)3
Oxit axit → MuốiOxit axit → Axit Axit ↔ Muối
SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O SO2 + 2NaOH→ NaHSO3P2O5 + 3H2O → H3PO4H2SO(loãng) + Fe → FeSO4 + H2↑ BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓  + 2HCl

Chất vô cơ là gì?

Chất vô cơ là một khái niệm quan trọng trong hóa học, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học tự nhiên, khoa học vật liệu, khoa học môi trường, y học và công nghệ. Chất vô cơ có thể được hiểu là những hợp chất hóa học không có sự hiện diện của nguyên tử cacbon trong phân tử, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ như khí CO, khí CO2, axit H2CO3, muối cacbonat, hidrocacbonat và các carbide kim loại.

Chúng thường được xem là kết quả của các quá trình địa chất tổng hợp nên có tính chất ổn định và không dễ phân hủy. Chúng cũng thường có điểm nóng chảy và điểm sôi cao, không tan trong nước và có màu sắc khác nhau.

Đặc điểm của chất vô cơ

Sơ Đồ Tư Duy Hợp Chất Vô Cơ
Sơ Đồ Tư Duy Hợp Chất Vô Cơ

Các chất vô cơ có thể được xác định dựa trên các đặc điểm sau:

 • Cấu trúc phân tử: Các chất vô cơ thường có cấu trúc phân tử đơn giản, gồm các nguyên tố hoặc ion kết hợp với nhau theo tỉ lệ nguyên tử nhất định. Ví dụ: NaCl (muối ăn) gồm ion Na+ và ion Cl-, H2O (nước) gồm hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy.
 • Liên kết hóa học: Các chất vô cơ thường có liên kết hóa học phi cộng hưởng hoặc liên kết ion. Liên kết phi cộng hưởng là liên kết giữa hai nguyên tử có độ âm điện khác nhau ít hơn 1,7. Liên kết ion là liên kết giữa hai ion có điện tích khác dấu. Ví dụ: H2O có liên kết phi cộng hưởng giữa các nguyên tử hydro và oxy, NaCl có liên kết ion giữa ion Na+ và ion Cl-.
 • Số oxi hóa: Số oxi hóa là số electron mà một nguyên tử nhận hoặc nhường khi tham gia vào liên kết hóa học. Các chất vô cơ thường có số oxi hóa xác định và không thay đổi trong các phản ứng hóa học. Ví dụ: NaCl có số oxi hóa của Na là +1 và số oxi hóa của Cl là -1.

Phân loại của chất vô cơ

Có nhiều cách để phân loại các chất vô cơ, tùy thuộc vào tiêu chí khác nhau như thành phần, tính chất, cấu trúc hay ứng dụng. Một trong những cách phân loại phổ biến nhất là dựa trên thành phần của các chất vô cơ, bao gồm:

 • Oxide: Là các chất vô cơ gồm hai nguyên tố hóa học trong đó có một nguyên tố là oxy. Công thức hóa học chung: MxOy, trong đó M là nguyên tố khác O, x, y là chỉ số của công thức, n là hóa trị của M sao cho nó đúng theo quy tắc hóa trị. Ví dụ: CO2 (khí cacbonic), MgO (oxit magiê), Fe2O3 (oxit sắt III).
 • Sulfide: Là các chất vô cơ gồm hai nguyên tố hóa học trong đó có một nguyên tố là lưu huỳnh. Công thức hóa học chung: MxSy, trong đó M là nguyên tố khác S, x, y là chỉ số của công thức, n là hóa trị của M sao cho nó đúng theo quy tắc hóa trị. Ví dụ: H2S (khí hiđro sunfua), ZnS (sunfua kẽm), CuS (sunfua đồng).
 • Halide: Là các chất vô cơ gồm hai nguyên tố hóa học trong đó có một nguyên tố thuộc nhóm halogen (F, Cl, Br, I). Công thức hóa học chung: MX, trong đó M là nguyên tố khác X, X là halogen, n là hóa trị của M sao cho nó đúng theo quy tắc hóa trị. Ví dụ: NaCl (muối ăn), KBr (bromua kali), AgI (iodua bạc).
 • Axit: Là các chất vô cơ có khả năng nhường proton (H+) khi tan trong nước hoặc phản ứng với bazơ. Công thức hóa học chung: HnXm, trong đó X là nguyên tố khác H, n, m là chỉ số của công thức. Ví dụ: HCl (axit clohidric), H2SO4 (axit sunfuric), HNO3 (axit nitric).
 • Bazơ: Là các chất vô cơ có khả năng nhận proton (H+) khi tan trong nước hoặc phản ứng với axit. Công thức hóa học chung: MOH hoặc M(OH)n, trong đó M là kim loại hoặc nhóm kim loại, O và H là oxy và hydro, n là số nguyên. Ví dụ: NaOH (natri hidroxit), Ca(OH)2 (canxi hidroxit), NH4OH (amoniac hidroxit).
 • Muối: Là các chất vô cơ được tạo thành từ phản ứng giữa axit và bazơ. Công thức hóa học chung: MA hoặc MAxBy, trong đó M và A là kim loại hoặc nhóm kim loại khác nhau, x và y là chỉ số của công thức. Ví dụ: NaCl (muối ăn), KNO3 (muối nitrat kali), CuSO4 (muối sunfat đồng II).

Tính chất của chất vô cơ

Sơ Đồ Tư Duy Hợp Chất Vô Cơ
Sơ Đồ Tư Duy Hợp Chất Vô Cơ

Các chất vô cơ có các tính chất vật lý và tính chất hóa học khác nhau, tùy thuộc vào thành phần và cấu trúc của chúng.

Tính chất vật lý

 • Trạng thái tự nhiên:

Các chất vô cơ có thể tồn tại ở ba trạng thái tự nhiên khác nhau là rắn, lỏng và khí. Trạng thái tự nhiên của một chất vô cơ phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất môi trường. Ví dụ: H2O có thể ở dạng rắn (băng), lỏng (nước) hoặc khí (hơi nước) tùy theo nhiệt độ và áp suất. Một số chất vô cơ có thể chuyển trực tiếp từ trạng thái rắn sang khí mà không qua trạng thái lỏng, quá trình này được gọi là phân hủy.

Ví dụ: NH4Cl (amoniac clorua) phân hủy thành NH3 (khí amoniac) và HCl (khí clohidric) khi nung nóng.

 • Màu sắc:

Các chất vô cơ có thể có màu sắc đa dạng, tùy thuộc vào thành phần và cấu trúc của chúng. Màu sắc của một chất vô cơ được quyết định bởi các yếu tố sau:

 • Sự hấp thu hoặc phản xạ ánh sáng của các electron trong phân tử hoặc ion của chất vô cơ. Các electron có thể nhận hoặc nhường năng lượng khi bị kích thích bởi ánh sáng, làm cho chúng chuyển từ mức năng lượng này sang mức năng lượng khác. Khi các electron quay lại mức năng lượng ban đầu, chúng sẽ phát ra ánh sáng có bước sóng tương ứng với sự chênh lệch năng lượng. Ánh sáng này sẽ tạo ra màu sắc cho chất vô cơ. Ví dụ: CuSO4 (muối sunfat đồng II) có màu xanh lam do các electron trong ion Cu2+ hấp thu ánh sáng có bước sóng ngắn và phản xạ ánh sáng có bước sóng dài.
 • Sự kết hợp của các nguyên tố khác nhau trong phân tử hoặc ion của chất vô cơ. Các nguyên tố khác nhau có thể tạo ra các màu sắc khác nhau khi kết hợp với nhau. Ví dụ: Fe2O3 (oxit sắt III) có màu đỏ do sự kết hợp của nguyên tố Fe và O.
 • Sự hiện diện của các tạp chất trong chất vô cơ. Các tạp chất có thể làm thay đổi màu sắc của chất vô cơ do ảnh hưởng đến sự hấp thu hoặc phản xạ ánh sáng của các electron trong phân tử hoặc ion của chất vô cơ. Ví dụ: NaCl (muối ăn) có màu trắng trong điều kiện tinh khiết, nhưng có thể có màu vàng, xanh, hồng hoặc tím do sự hiện diện của các tạp chất như I, Br, Mn, Co hoặc Cr.
 • Độ tan:

Độ tan là khả năng của một chất vô cơ tan được trong dung môi nào đó, thường là nước. Độ tan của một chất vô cơ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Tương tác giữa các phân tử hoặc ion của chất vô cơ và các phân tử của dung môi.

Nếu tương tác này mạnh hơn tương tác giữa các phân tử hoặc ion của chất vô cơ với nhau, thì chất vô cơ sẽ tan được trong dung môi. Ngược lại, nếu tương tác này yếu hơn, thì chất vô cơ sẽ không tan được trong dung môi. Ví dụ: NaCl (muối ăn) tan được trong nước do tương tác giữa ion Na+ và Cl- với các phân tử nước mạnh hơn tương tác giữa ion Na+ và Cl- với nhau. Còn SiO2 (thạch anh) không tan được trong nước do tương tác giữa các phân tử SiO2 với nhau mạnh hơn tương tác giữa các phân tử SiO2 với các phân tử nước.

 • Nhiệt độ và áp suất của dung môi. Nhiệt độ và áp suất của dung môi có thể làm thay đổi độ tan của một chất vô cơ do ảnh hưởng đến sự chuyển động và sắp xếp của các phân tử hoặc ion của chất vô cơ và dung môi.

Thông thường, khi nhiệt độ tăng lên, độ tan của một chất vô cơ rắn trong dung môi lỏng cũng tăng lên do sự chuyển động của các phân tử hoặc ion của chất vô cơ rắn và dung môi lỏng nhanh hơn, làm cho chúng dễ dàng hòa tan vào nhau.

Ngược lại, khi nhiệt độ tăng lên, độ tan của một chất vô cơ khí trong dung môi lỏng lại giảm đi do sự chuyển động của các phân tử hoặc ion của chất vô cơ khí và dung môi lỏng nhanh hơn, làm cho chúng dễ dàng thoát ra khỏi dung môi.

Áp suất cũng có ảnh hưởng ngược lại đến độ tan của một chất vô cơ khí trong dung môi lỏng, tức là khi áp suất tăng lên, độ tan của một chất vô cơ khí trong dung môi lỏng cũng tăng lên do sự ép buộc của các phân tử hoặc ion của chất vô cơ khí vào trong dung môi. Ví dụ: NaNO3 (muối nitrat natri) tan được nhiều hơn trong nước khi nhiệt độ tăng lên, còn CO2 (khí cacbonic) tan được ít hơn trong nước khi nhiệt độ tăng lên.

 • Sự hiện diện của các chất khác trong dung dịch.

Các chất khác có thể làm thay đổi độ tan của một chất vô cơ do ảnh hưởng đến sự cân bằng hoặc sự thay thế của các phân tử hoặc ion của chất vô cơ và dung môi.

Ví dụ: NaCl (muối ăn) tan được ít hơn trong nước khi có sự hiện diện của KCl (muối kali clorua) do sự cạnh tranh giữa ion K+ và Na+ để kết hợp với ion Cl-. Còn AgCl (muối bạc clorua) tan được nhiều hơn trong nước khi có sự hiện diện của NH3 (khí amoniac) do sự thay thế ion Ag+ bởi ion NH4+ để kết hợp với ion Cl-.

Tính chất hóa học

 • Phản ứng oxi hóa – khử:

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố trong các chất vô cơ. Trong phản ứng này, một chất vô cơ sẽ nhường electron cho một chất vô cơ khác, gọi là phản ứng oxi hóa. Ngược lại, một chất vô cơ sẽ nhận electron từ một chất vô cơ khác, gọi là phản ứng khử.

Ví dụ: Zn + CuSO4 -> ZnSO4 + Cu. Trong phản ứng này, Zn nhường hai electron cho Cu2+, gọi là phản ứng oxi hóa. Cu2+ nhận hai electron từ Zn, gọi là phản ứng khử.

 • Phản ứng trao đổi ion:

Phản ứng trao đổi ion là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi vị trí của các ion trong các chất vô cơ. Trong phản ứng này, hai chất vô cơ sẽ trao đổi ion với nhau để tạo thành hai chất vô cơ mới. Ví dụ: NaCl + AgNO3 -> NaNO3 + AgCl. Trong phản ứng này, Na+ và Ag+ trao đổi ion với nhau để tạo thành NaNO3 và AgCl.

 • Phản ứng thủy phân:

Phản ứng thủy phân là phản ứng hóa học trong đó một chất vô cơ bị phân rã thành các chất vô cơ đơn giản hơn bởi nước. Trong phản ứng này, nước sẽ cung cấp ion H+ và OH- để kết hợp với các ion của chất vô cơ.

Ví dụ: Na2CO3 + H2O -> NaHCO3 + NaOH. Trong phản ứng này, Na2CO3 bị thủy phân thành NaHCO3 và NaOH bởi nước.

 • Phản ứng trung hòa:

Phản ứng trung hòa là phản ứng hóa học trong đó một axit và một bazơ phản ứng với nhau để tạo thành muối và nước. Trong phản ứng này, ion H+ của axit sẽ kết hợp với ion OH- của bazơ để tạo thành nước.

Ví dụ: HCl + NaOH -> NaCl + H2O. Trong phản ứng này, HCl và NaOH trung hòa nhau thành NaCl và H2O.

Ứng dụng của chất vô cơ

CỬ NHÂN HÓA Y – ĐẠI HỌC LA TROBE – DU HỌC ÚC | du hoc Duy Tân

Các chất vô cơ có nhiều ứng dụng trong cuộc sống và khoa học, bởi vì chúng có tính chất đa dạng và có thể kết hợp với nhau để tạo ra các chất vô cơ mới có tính năng cao. Dưới đây là một số ví dụ về ứng dụng của các chất vô cơ:

 • Chất điện ly:

Chất điện ly là các chất vô cơ có khả năng dẫn điện khi tan trong nước hoặc nóng chảy. Chúng được sử dụng trong các thiết bị điện tử như pin, bóng đèn, điện cực, mạ điện hoặc điện phân.

Ví dụ: NaCl (muối ăn) là một chất điện ly khi tan trong nước hoặc nóng chảy. Nó được sử dụng để tạo ra các sản phẩm như Cl2 (khí clo), NaOH (natri hidroxit), H2 (khí hiđro) bằng phương pháp điện phân.

 • Chất xúc tác:

Chất xúc tác là các chất vô cơ có khả năng tăng tốc độ của các phản ứng hóa học mà không bị tiêu hao hoặc thay đổi trong quá trình đó. Chúng được sử dụng trong các ngành công nghiệp như dầu mỏ, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm hoặc môi trường.

Ví dụ: Pt (bạch kim) là một chất xúc tác khi phản ứng giữa H2 (khí hiđro) và O2 (khí oxy) để tạo ra H2O (nước). Nó được sử dụng trong các thiết bị như bình xúc tác, pin nhiên liệu hoặc máy bay không người lái.

 • Chất phát quang:

Chất phát quang là các chất vô cơ có khả năng phát ra ánh sáng khi bị kích thích bởi năng lượng như nhiệt, điện, ánh sáng hoặc từ trường. Chúng được sử dụng trong các thiết bị như màn hình, đèn LED, đồng hồ, biển báo hoặc trang sức.

Ví dụ: ZnS (sunfua kẽm) là một chất phát quang khi bị kích thích bởi điện. Nó được sử dụng để tạo ra các màu sắc khác nhau cho các màn hình CRT, LCD hoặc OLED.

Bài viết trên là những chia sẻ của Thuonghieuviet về Sơ Đồ Tư Duy Hợp Chất Vô Cơ. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

Share