[TỔNG HỢP] Sơ Đồ Tư Duy Bài 2 GDCD 12 Ngắn Gọn Và Dễ Hiểu

Bài viết dưới đây Thuonghieuviet đã Sơ Đồ Tư Duy Bài 2 GDCD 12 ngắn gọn và dễ hiểu. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Sơ Đồ Tư Duy Bài 2 GDCD 12 Ngắn Gọn Và Dễ Hiểu

 • Mẫu số 1
Sơ Đồ Tư Duy Bài 2 GDCD 12
Sơ Đồ Tư Duy Bài 2 GDCD 12
 • Mẫu số 2
Sơ Đồ Tư Duy Bài 2 GDCD 12
Sơ Đồ Tư Duy Bài 2 GDCD 12
 • Mẫu số 3
Sơ Đồ Tư Duy Bài 2 GDCD 12
Sơ Đồ Tư Duy Bài 2 GDCD 12

Kiến Thức Liên Quan – Sơ Đồ Tư Duy Bài 2 GDCD 12

Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật

Pháp luật là một hệ thống các quy tắc xã hội do nhà nước ban hành và thi hành để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức và nhà nước. Pháp luật có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự xã hội, phát triển kinh tế, bảo đảm chính trị và văn hóa, và thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội loài người.

Các hình thức thực hiện pháp luật

Thực hiện pháp luật là hoạt động của nhà nước và xã hội nhằm đảm bảo cho pháp luật được tuân thủ và thi hành một cách nghiêm minh, hiệu quả và toàn diện. Có ba hình thức cơ bản của việc thực hiện pháp luật là:

 • Thực hiện pháp luật theo nghĩa hẹp là hoạt động của các cơ quan nhà nước có chức năng thi hành án, thi hành quyết định hành chính, thi hành kỷ luật, thi hành biện pháp xử lý vi phạm pháp luật.

Ví dụ: Tòa án thi hành án tuyên phạt tù giam đối với người phạm tội; Công an thi hành quyết định xử phạt vi phạm giao thông; Đảng ủy thi hành quyết định kỷ luật đảng viên; Hội đồng xét xử kỷ luật sinh viên thi hành biện pháp xử lý sinh viên vi phạm nội quy trường.

 • Thực hiện pháp luật theo nghĩa rộng là hoạt động của các cơ quan nhà nước có chức năng ban hành, giải thích và giám sát việc thực hiện pháp luật.

Ví dụ: Quốc hội ban hành luật; Chính phủ ban hành nghị định; Bộ Tư pháp giải thích luật; Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát việc tuân thủ Điều lệ Đảng; Thanh tra Chính phủ giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 • Thực hiện pháp luật theo nghĩa toàn diện là hoạt động của toàn xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật và khả năng tuân thủ pháp luật của mọi người.

Ví dụ: Các tổ chức xã hội như Hội Luật gia Việt Nam, Hội Bảo vệ Quyền Người Tiêu dùng Việt Nam, Hội Báo chí Việt Nam tham gia vào việc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, bảo vệ quyền lợi pháp lý cho công dân; Các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện việc giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên; Các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài, truyền hình, mạng xã hội thực hiện việc phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân.

Các giai đoạn thực hiện pháp luật

Thực hiện pháp luật là một quá trình liên tục và phức tạp, bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau. Có thể phân biệt ba giai đoạn cơ bản của việc thực hiện pháp luật là:

 • Giai đoạn chuẩn bị là giai đoạn trước khi pháp luật có hiệu lực, nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện pháp luật được thuận lợi và hiệu quả. Các hoạt động trong giai đoạn này bao gồm: Nghiên cứu, soạn thảo, thảo luận, thông qua và công bố pháp luật; Xây dựng cơ sở vật chất, nhân lực và tài chính cho việc thực hiện pháp luật; Tổ chức tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn về nội dung và cách thức thực hiện pháp luật.
 • Giai đoạn thi hành là giai đoạn từ khi pháp luật có hiệu lực đến khi kết thúc hiệu lực, nhằm đảm bảo cho pháp luật được tuân thủ và thi hành một cách nghiêm minh và toàn diện. Các hoạt động trong giai đoạn này bao gồm: Thực hiện các quy định của pháp luật trong các mối quan hệ xã hội; Giải quyết các tranh chấp, xung đột và vi phạm pháp luật; Kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện pháp luật; Sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các quy định của pháp luật khi có sự thay đổi của thực tiễn xã hội.
 • Giai đoạn kết thúc là giai đoạn sau khi pháp luật mất hiệu lực, nhằm xử lý các vấn đề còn tồn tại sau khi pháp luật ngừng thi hành. Các hoạt động trong giai đoạn này bao gồm: Thông báo về việc kết thúc hiệu lực của pháp luật; Xử lý các mối quan hệ xã hội còn dựa trên pháp luật đã mất hiệu lực; Bảo tồn và lưu trữ các tài liệu liên quan đến việc ban hành và thực hiện pháp luật.

Pháp luật có tác dụng như thế nào trong xã hội?

Pháp luật có tác dụng rất lớn trong xã hội, bởi vì pháp luật:

 • Là công cụ để nhà nước quản lý xã hội, điều chỉnh và định hướng các quan hệ xã hội theo mục tiêu, định hướng của nhà nước
 • Là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, giải quyết các tranh chấp, xung đột và vi phạm pháp luật
 • Là cơ sở để đảm bảo an toàn xã hội, duy trì trật tự xã hội, ngăn chặn và xử lý các hành vi phạm tội, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh và quốc phòng của đất nước
 • Là yếu tố tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, lành mạnh hóa đời sống xã hội và góp phần bồi đắp những giá trị mới
 • Là nhân tố quyết định giai cấp và chính trị của xã hội, phản ánh nguyện vọng và thái độ của con người đối với hành vi xử sự trong xã hội

Trên đây là những thông tin về Sơ Đồ Tư Duy Bài 2 GDCD 12. Thuonghieuviet hi vọng bài viết này hữu ích với bạn!

Share