Toán

[TÌM HIỂU] Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3

Trong bài viết dưới đây Thuonghieuviet mời bạn đọc cùng theo dõi và tìm hiểu về Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3.

Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3
Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3

Khái niệm về trung điểm của đoạn thẳng lớp 3

Để hiểu về trung điểm của đoạn thẳng, chúng ta cần biết về các khái niệm cơ bản sau:

 • Điểm: Là một khái niệm trừu tượng, không có kích thước, chỉ dùng để biểu diễn một vị trí trong không gian.
 • Đường thẳng: Là tập hợp vô hạn các điểm liên tiếp nhau, không có chiều rộng và chiều cao.
 • Đoạn thẳng: Là một phần hữu hạn của đường thẳng, có hai điểm gọi là đầu mút ở hai đầu.
 • Khoảng cách giữa hai điểm: Là độ dài của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

Dựa vào các khái niệm trên, chúng ta có thể định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng như sau:

 • Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm M sao cho AM = MB, trong đó A và B là hai đầu mút của đoạn thẳng AB, và AM và MB là các đoạn thẳng con của AB.

Hình dưới đây minh họa cho khái niệm trên:

Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3
Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3

Công thức tính trung điểm của đoạn thẳng

Để tính toán trung điểm của một đoạn thẳng, chúng ta cần biết tọa độ của hai đầu mút của nó. Tọa độ là một cách biểu diễn vị trí của một điểm trong không gian bằng một bộ số. Có nhiều hệ tọa độ khác nhau, nhưng phổ biến nhất là hệ tọa độ Descartes (hay còn gọi là hệ tọa độ Đề-các), trong đó mỗi điểm được xác định bởi hai số gọi là hoành độ (x) và tung độ (y).

Trong hệ tọa độ Descartes, công thức tính trung điểm của một đoạn thẳng có dạng như sau:

 • Nếu A(x1, y1) và B(x2, y2) là hai đầu mút của một đoạn thẳng AB, thì trung điểm M(xm, ym) của AB có tọa độ được tính bởi công thức:

Công thức này có thể được suy ra từ quan sát rằng trung điểm của đoạn thẳng là điểm có hoành độ và tung độ bằng trung bình cộng của hoành độ và tung độ của hai đầu mút.

Ví dụ về trung điểm của đoạn thẳng

Sau đây là một số ví dụ về cách áp dụng công thức tính trung điểm của đoạn thẳng trong các bài toán:

 • Ví dụ 1: Tìm trung điểm của đoạn thẳng AB có A(2, 3) và B(6, 9).

Giải: Áp dụng công thức, ta có:

Vậy trung điểm M của AB có tọa độ là M(4, 6).

 • Ví dụ 2: Tìm tọa độ của điểm A biết rằng A là đầu mút của đoạn thẳng AB, B(5, -1) là trung điểm của AB và C(7, -3) là đầu mút còn lại của AB.

Giải: Gọi tọa độ của A là A(x, y). Ta có:

Giải hệ phương trình trên, ta được:

x=3

y=1

Vậy tọa độ của A là A(3, 1).

Trong hình học, trung điểm có ứng dụng gì?

Một số ứng dụng của trung điểm của đoạn thẳng là:

 • Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác. Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của các trung trực của các cạnh tam giác. Trung trực của một cạnh tam giác là đường thẳng vuông góc với cạnh đó và đi qua trung điểm của cạnh đó.
 • Xác định tâm của hình thang. Tâm của hình thang là trung điểm của đoạn thẳng nối hai giao điểm của hai đường chéo của hình thang.
 • Xác định tâm của hình bình hành. Tâm của hình bình hành là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành. Tâm này cũng là trung điểm của mỗi đường chéo.
 • Xác định tâm của hình vuông. Tâm của hình vuông là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông. Tâm này cũng là trung điểm của mỗi cạnh và mỗi đường chéo.
 • Xác định tâm của hình chữ nhật. Tâm của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo của hình chữ nhật. Tâm này cũng là trung điểm của mỗi cạnh và mỗi đường chéo.
 • Xác định tâm của tam giác. Tâm của tam giác là giao điểm của ba đường phân giác các góc trong tam giác. Đường phân giác một góc trong tam giác là tia phân giác góc đó và đi qua trung điểm cạnh đối diện với góc đó.

Phân Biệt Điểm Ở Giữa Và Trung Điểm Của Đoạn Thẳng

Điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng là hai khái niệm khác nhau trong toán học. Để phân biệt chúng, chúng ta cần hiểu rõ định nghĩa và tính chất của mỗi khái niệm.

 • Điểm ở giữa của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng, sao cho khoảng cách từ điểm đó đến mỗi đầu mút không bằng nhau. Ví dụ, trong hình dưới đây, O là điểm ở giữa của đoạn thẳng AB, vì O nằm giữa A và B, nhưng OA khác OB.
Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3
 • Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng, sao cho khoảng cách từ điểm đó đến mỗi đầu mút bằng nhau. Ví dụ, trong hình dưới đây, M là trung điểm của đoạn thẳng AB, vì M nằm giữa A và B, và AM bằng MB.
Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3
Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3

Một số cách để phân biệt điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng là:

 • Dùng thước để đo khoảng cách từ điểm ở giữa hoặc trung điểm đến hai đầu mút của đoạn thẳng. Nếu khoảng cách bằng nhau, thì điểm đó là trung điểm, ngược lại, thì điểm đó là điểm ở giữa.
 • Dùng compa để vẽ hai vòng tròn có tâm tại hai đầu mút của đoạn thẳng và bán kính bằng nhau. Nếu vòng tròn cắt nhau tại một điểm duy nhất, thì điểm đó là trung điểm. Nếu vòng tròn không cắt nhau hoặc cắt nhau tại hai điểm khác nhau, thì không có trung điểm nào.
 • Dùng công thức tính tọa độ trung điểm của một đoạn thẳng trong hệ tọa độ Descartes. Nếu tọa độ của một điểm bằng trung bình cộng của tọa độ của hai đầu mút của đoạn thẳng, thì điểm đó là trung điểm. Ngược lại, thì điểm đó là điểm ở giữa.

Trên đây là kiến thức về Trung Điểm Của Đoạn Thẳng Lớp 3 mà Thuonghieuviet muốn gửi tới bạn. Chúc bạn học tập tốt!

[HƯỚNG DẪN] Rút Gọn Phân Số 11/22

Trong bài viết dưới đây Thuonghieuviet sẽ hướng dẫn rút gọn phân số 11/22. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Rút Gọn Phân Số 11/22
Rút Gọn Phân Số 11/22

Câu Hỏi: Rút Gọn Phân Số 11/22

Phân số 11/12 rút gọn bằng:

A. 1/2

B. 2/3

C. 3/4

D. 1/3

Đáp án đúng là A. Phân số 11/12 rút gọn bằng ½

Hướng dẫn: Chia cả tử số và mẫu số cho 11

Kiến Thức Liên Quan Về Rút Gọn Phân Số 11/22

Rút Gọn Phân Số 11/22
Rút Gọn Phân Số 11/22

Rút gọn phân số trong toán học là gì?

Phân số là một trong những khái niệm quan trọng và phổ biến trong toán học. Phân số được dùng để biểu diễn một phần của một số nguyên hoặc một tỉ lệ giữa hai số nguyên. Phân số có dạng a/b, trong đó a là tử số và b là mẫu số. Ví dụ, phân số 3/4 biểu diễn ba phần tư của một số nguyên hoặc tỉ lệ 3:4 giữa hai số nguyên.

Trong toán học, chúng ta thường phải làm việc với các phép tính liên quan đến phân số, như cộng, trừ, nhân, chia, so sánh, hay quy đồng. Để thực hiện các phép tính này một cách dễ dàng và chính xác, chúng ta cần biết cách rút gọn phân số. Rút gọn phân số là quá trình đưa phân số về dạng tối giản nhất có thể, tức là tử số và mẫu số chỉ có ước chung là 1 hoặc -1. Ví dụ, phân số 6/9 có thể được rút gọn thành 2/3.

Rút gọn phân số có nhiều lợi ích trong toán học. Một số lợi ích chính là:

 • Giúp cho việc so sánh các phân số trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ, để so sánh hai phân số 4/6 và 3/5, chúng ta có thể rút gọn chúng thành 2/3 và 3/5 rồi so sánh tử số với mẫu số.
 • Giúp cho việc thực hiện các phép tính với các phân số trở nên đơn giản hơn. Ví dụ, để cộng hai phân số 2/4 và 3/6, chúng ta có thể rút gọn chúng thành 1/2 và 1/2 rồi cộng lại.
 • Giúp cho việc biểu diễn các phân số trở nên ngắn gọn và rõ ràng hơn. Ví dụ, để biểu diễn tỉ lệ giữa hai số nguyên 12 và 18, chúng ta có thể rút gọn phân số 12/18 thành 2/3.
Rút Gọn Phân Số 11/22
Rút Gọn Phân Số 11/22

Cách rút gọn phân số

Để rút gọn phân số, chúng ta cần tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) của tử số và mẫu số. ƯCLN của hai số nguyên là số nguyên dương lớn nhất mà cả hai số đều chia hết cho nó. Sau đó, chúng ta chia cả tử số và mẫu số cho ƯCLN để được phân số tối giản.

Có nhiều cách để tìm ƯCLN của hai số nguyên, nhưng tôi sẽ giới thiệu cho bạn hai cách phổ biến nhất là:

 • Cách liệt kê các ước số
 • Cách chia liên tiếp cho một số nguyên

Cách liệt kê các ước số

Đây là cách đơn giản nhất để tìm ƯCLN của hai số nguyên. Cách này bao gồm các bước sau:

 • Liệt kê tất cả các ước số của tử số và mẫu số. Ước số của một số nguyên là số nguyên dương mà khi nhân với một số nguyên khác sẽ được số đó. Ví dụ, các ước số của 12 là 1, 2, 3, 4, 6 và 12.
 • Tìm các ước số chung của tử số và mẫu số. Ước số chung của hai số nguyên là ước số của cả hai số đó. Ví dụ, các ước số chung của 12 và 18 là 1, 2, 3 và 6.
 • Chọn ước số chung lớn nhất làm ƯCLN. Ví dụ, ƯCLN của 12 và 18 là 6.
 • Chia cả tử số và mẫu số cho ƯCLN để được phân số tối giản. Ví dụ, phân số 12/18 có thể được rút gọn thành (12/6)/(18/6) = 2/3.

Ví dụ: Rút gọn phân số -20/30

Ta có:

 • Các ước số của -20 là -1, -2, -4, -5, -10 và -20.
 • Các ước số của 30 là -1, -2, -3, -5, -6, -10, -15 và -30.
 • Các ước số chung của -20 và 30 là -1, -2, -5 và -10.
 • Do đó, ƯCLN của -20 và 30 là -10.
 • Chia cả tử số và mẫu số cho -10 ta được: (-20/-10)/(30/-10) = (2/-3) = -(2/3).

Đáp án: Phân số -20/30 có thể được rút gọn thành -(2/3).

Cách chia liên tiếp cho một số nguyên

Rút Gọn Phân Số 11/22
Rút Gọn Phân Số 11/22

Đây là cách nhanh hơn để tìm ƯCLN của hai số nguyên. Cách này bao gồm các bước sau:

 • Chọn một số nguyên dương nhỏ (thường là từ 2 đến 7) để bắt đầu.
 • Kiểm tra xem tử số và mẫu số có chia hết cho số đó không. Nếu có, thì chia cả tử và mẫu cho số đó. Nếu không, thì tăng giá trị của số đó lên một đơn vị.
 • Lặp lại quá trình này cho đến khi không thể chia tiếp được nữa. Lúc này, tử và mẫu đã không còn có ước chung nào nữa. Lúc này, tử và mẫu đã không còn có ước chung nào ngoài 1 hoặc -1.
 • Nhân cả tử và mẫu cho tích của các số đã dùng để chia. Số này chính là ƯCLN của tử và mẫu ban đầu.
 • Chia cả tử và mẫu cho ƯCLN để được phân số tối giản.

Ví dụ: Rút gọn phân số 24/36

Ta có:

 • Bắt đầu với số 2. Cả 24 và 36 đều chia hết cho 2, nên ta chia cả tử và mẫu cho 2 ta được: (24/2)/(36/2) = 12/18.
 • Tiếp tục với số 2. Cả 12 và 18 đều chia hết cho 2, nên ta chia cả tử và mẫu cho 2 ta được: (12/2)/(18/2) = 6/9.
 • Tiếp tục với số 3. Cả 6 và 9 đều chia hết cho 3, nên ta chia cả tử và mẫu cho 3 ta được: (6/3)/(9/3) = 2/3.
 • Không thể chia tiếp được nữa, nên ta dừng lại. Tích của các số đã dùng để chia là: 2 x 2 x 3 = 12. Đây chính là ƯCLN của 24 và 36.
 • Chia cả tử và mẫu cho ƯCLN ta được: (24/12)/(36/12) = (2/3).

Đáp án: Phân số 24/36 có thể được rút gọn thành (2/3).

Bài tập thực hành

Để nắm vững cách rút gọn phân số, bạn có thể thử làm một số bài tập sau đây. Bạn có thể dùng cách liệt kê các ước số hoặc cách chia liên tiếp cho một số nguyên để giải bài tập. Bạn cũng có thể dùng máy tính để kiểm tra kết quả của mình.

 • Rút gọn phân số 9/15
 • Rút gọn phân số -18/27
 • Rút gọn phân số 28/42
 • Rút gọn phân số -35/49
 • Rút gọn phân số 40/60

Đáp án

Dưới đây là đáp án của các bài tập trên. Bạn có thể so sánh với kết quả của mình để kiểm tra xem bạn đã làm đúng hay chưa.

 • Phân số 9/15 có thể được rút gọn thành (3/5).
 • Phân số -18/27 có thể được rút gọn thành -(2/3).
 • Phân số 28/42 có thể được rút gọn thành (2/3).
 • Phân số -35/49 có thể được rút gọn thành -(5/7).
 • Phân số 40/60 có thể được rút gọn thành (2/3).

Trên đây là hướng dẫn rút gọn phân số 11/22, cùng với đó là kiến thức liên quan được Thuonghieuviet tổng hợp. Chúc bạn học tập tốt!

[TÌM HIỂU] Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 9

Trong bài viết dưới đây Thuonghieuviet mời bạn cùng theo dõi và tìm hiểu cách giải bất phương trình lớp 9.

Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 9
Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 9

Giới thiệu về bất phương trình

Bất phương trình là một biểu thức toán học chứa ít nhất một biến số và có dấu so sánh khác dấu bằng. Ví dụ: x + 2 > 0, x^2 – 5x + 6 < 0, sin x >= -1. Nghiệm của bất phương trình là tập hợp các giá trị của biến số thỏa mãn biểu thức đó. Ví dụ: nghiệm của bất phương trình x + 2 > 0 là tập hợp các số thực x > -2.

Bất phương trình là một chủ đề quan trọng trong toán học, vì nó liên quan đến nhiều bài toán thực tế trong khoa học, kỹ thuật, kinh tế và các lĩnh vực khác. Bất phương trình cũng là một tiền đề cho việc học các chủ đề cao hơn như hàm số, giới hạn, liên tục, đạo hàm và tích phân.

Trong chương trình toán học lớp 9, các em sẽ được học về các loại bất phương trình sau:

 • Bất phương trình bậc nhất một ẩn
 • Bất phương trình bậc hai một ẩn
 • Bất phương trình luỹ thừa
 • Bất phương trình căn
 • Bất phương trình thức lượng giác
Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 9
Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 9

Phương pháp Tìm Tập Nghiệm Của Bất Phương Trình

 • Đối với giải bất phương trình hoặc giải hệ phương trình: Nghĩa là ta thực hiện tìm các tập nghiệm thông qua biến đổi tương đương. Và khi có tập nghiệm rỗng thì ta nói bất phương trình đó vô nghiệm.
 • Đối với giải bất phương trình chứa tham số: Nghĩa là cũng biến đổi tương đương rồi xét xem. Với các giá trị nào của tham số mà bất phương trình đó vô nghiệm hay có nghiệm và tìm các nghiệm đó.
 • Đối với giải một hệ bất phương trình: Nghĩa là ta giải từng bất phương trình rồi như công thức ở trên rồi lấy giá trị giao của các tập nghiệm.
Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 9
Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 9

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Định nghĩa

Bất phương trình bậc nhất một ẩn là một biểu thức có dạng:

ax + b < c (hoặc <=, >, >=)

Trong đó a, b, c là các số thực cho trước và a khác 0. Biến số x được gọi là ẩn số của bất phương trình.

Cách giải

Để giải một bất phương trình bậc nhất một ẩn, ta có thể sử dụng các phép biến đổi sau:

 • Cộng (hoặc trừ) cùng một số (hoặc biểu thức) vào hai vế của bất phương trình
 • Nhân (hoặc chia) hai vế của bất phương trình cho một số (hoặc biểu thức) khác không
 • Đổi dấu hai vế của bất phương trình và đồng thời đổi dấu so sánh
 • Rút gọn hai vế của bất phương trình

Lưu ý: Khi nhân (hoặc chia) hai vế của bất phương trình cho một số âm, ta phải đổi dấu so sánh.

Sau khi biến đổi, ta thu được một biểu thức có dạng:

x < d (hoặc <=, >, >=)

Trong đó d là một số thực. Nghiệm của bất phương trình là tập hợp các số thực x thỏa mãn biểu thức này.

Ví dụ

Giải bất phương trình:

3x – 5 > 7

Ta có thể biến đổi như sau:

3x – 5 > 7

3x > 7 + 5

3x > 12

x > 12/3

x > 4

Nghiệm của bất phương trình là tập hợp các số thực x > 4.

Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 9
Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 9

Bất phương trình bậc hai một ẩn

Định nghĩa

Bất phương trình bậc hai một ẩn là một biểu thức có dạng:

ax^2 + bx + c < d (hoặc <=, >, >=)

Trong đó a, b, c, d là các số thực cho trước và a khác 0. Biến số x được gọi là ẩn số của bất phương trình.

Cách giải

Để giải một bất phương trình bậc hai một ẩn, ta có thể sử dụng các bước sau:

 • Chuyển vế d về vế trái của bất phương trình, ta được một biểu thức có dạng:

ax^2 + bx + c – d < 0 (hoặc <=, >, >=)

 • Tìm nghiệm của phương trình bậc hai ax^2 + bx + c – d = 0 bằng công thức nghiệm hoặc phương pháp đối xứng trục. Gọi hai nghiệm là x1 và x2 (x1 <= x2).
 • Xét dấu của hệ số a để xác định dấu của biểu thức ax^2 + bx + c – d tại các khoảng (-vô cùng, x1), (x1, x2) và (x2, +vô cùng).
 • Từ dấu so sánh của bất phương trình, suy ra nghiệm của bất phương trình là một trong các khoảng đã xét.

Ví dụ

Giải bất phương trình:

x^2 – 3x – 4 < 0

Ta có thể giải như sau:

 • Chuyển vế 0 về vế trái, ta được:

x^2 – 3x – 4 < 0

 • Tìm nghiệm của phương trình bậc hai x^2 – 3x – 4 = 0 bằng công thức nghiệm:

x = (-b ± sqrt(b^2 – 4ac))/(2a)

x = (-(-3) ± sqrt((-3)^2 – 41(-4)))/(2*1)

x = (3 ± sqrt(25))/2

x = (3 ± 5)/2

x = -1 hoặc x = 4

Gọi x1 = -1 và x2 = 4.

 • Xét dấu của hệ số a = 1. Vì a > 0, nên đồ thị hàm số y = x^2 – 3x – 4 có dạng parabol lên. Do đó, biểu thức x^2 – 3x – 4 có dấu âm khi x thuộc khoảng (x1, x2), tức là (-1, 4).
 • Vì bất phương trình có dấu so sánh <, nên nghiệm của bất phương trình là tập hợp các số thực x thuộc khoảng (-1, 4).

Bất phương trình luỹ thừa

Định nghĩa

Bất phương trình luỹ thừa là một biểu thức có dạng:

a^x < b (hoặc <=, >, >=)

Trong đó a, b là các số thực cho trước và a khác không. Biến số x được gọi là ẩn số của bất phương trình.

Để giải một bất phương trình luỹ thừa, ta cần xét điều kiện tồn tại của bất phương trình, sử dụng hàm số logarit để biến đổi bất phương trình về dạng đơn giản hơn, và tìm nghiệm của bất phương trình theo dấu so sánh. 

Ví dụ:

Giải bất phương trình:

2^x – 3 > 5

Ta có thể giải như sau:

 • Xét điều kiện tồn tại của bất phương trình. Vì 2^x – 3 luôn xác định với mọi x thuộc R, nên không cần xét điều kiện tồn tại.
 • Sử dụng hàm số logarit để biến đổi bất phương trình về dạng đơn giản hơn. Ta có:

2^x – 3 > 5

2^x > 5 + 3

2^x > 8

log_2(2^x) > log_2(8)

x > log_2(8)

x > 3

 • Từ dấu so sánh của bất phương trình, suy ra nghiệm của bất phương trình là tập hợp các số thực x > 3.

Trên đây là các thông tin tổng quan về hệ thống các lý thuyết và công thức quan trọng cần nhớ của bất phương trình, đồng thời, hướng dẫn bạn thực hiện chi tiết Cách Giải Bất Phương Trình Lớp 9

Thuonghieuviet hy vọng những thông tin hữu ích trên có thể giúp bạn hiểu và biết cách vận dụng kiến thức đã học vào các bài tập liên quan sau này.

[GIẢI ĐÁP] 2 5 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kilôgam?

2 5 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kilôgam? Điều này sẽ được Thuonghieuviet giải đáp trong bài viết sau. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

2 5 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kilôgam
2 5 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kilôgam

Câu Hỏi: 2 5 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kilôgam?

=> 2.5 tạ = 250 kg

 • Hướng dẫn trả lời:1 tạ = 100 kg. Nên 2.5 tạ = 2.5 x 100 = 250 kg

Kiến Thức Liên Quan – 2 5 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kilôgam?

Giới thiệu

Khối lượng là một đại lượng vật lý thể hiện lượng chất của một vật. Để đo được khối lượng của một vật, ta cần sử dụng các thiết bị cân và các đơn vị đo khối lượng. Các đơn vị đo khối lượng là những ký hiệu được dùng để biểu diễn giá trị khối lượng của một vật. Có nhiều loại đơn vị đo khối lượng khác nhau, tùy thuộc vào hệ thống đo lường và mức độ chính xác cần thiết.

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn về các đơn vị đo khối lượng thông dụng nhất hiện nay, cách quy đổi giữa các đơn vị này và một số ứng dụng của việc đo khối lượng trong cuộc sống. Sau khi đọc bài viết này, bạn sẽ có thêm kiến thức và kỹ năng về đo khối lượng, cũng như biết cách sử dụng các đơn vị đo khối lượng một cách hợp lý và chính xác.

Các đơn vị đo khối lượng trong hệ SI

2 5 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kilôgam
2 5 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kilôgam

Hệ SI (hệ quốc tế) là hệ thống đo lường được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới hiện nay. Hệ SI gồm có 7 đơn vị cơ bản và nhiều đơn vị phụ thuộc được tạo ra từ các tỉ lệ và phép nhân của các đơn vị cơ bản. Đơn vị cơ bản của hệ SI cho khối lượng là kilogam (kg), được xác định bằng khối lượng của một viên tiêu chuẩn kim loại được bảo quản tại Pháp.

Từ kilogam, ta có thể tạo ra các đơn vị phụ thuộc bằng cách nhân hoặc chia cho 10 hoặc các luỹ thừa của 10. Các tiền tố được dùng để biểu diễn các luỹ thừa của 10 là:

Tiền tốKý hiệuGiá trị
Kilok10^3
Hectoh10^2
Decada10^1
Decid10^-1
Centic10^-2
Millim10^-3

Ví dụ: 1 kilogam = 1000 gam = 10^3 gam; 1 hectogam = 100 gam = 10^2 gam; 1 decagam = 10 gam = 10^1 gam; 1 decigam = 0.1 gam = 10^-1 gam; 1 centigam = 0.01 gam = 10^-2 gam; 1 milligam = 0.001 gam = 10^-3 gam.

Các tiền tố này được ghép vào sau ký hiệu của kilogam (kg) để tạo ra các đơn vị phụ thuộc. Ví dụ: kg, hg, dag, g, dg, cg, mg.

Các đơn vị phụ thuộc này có thể được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại, và có mối quan hệ như sau:

 • Mỗi đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị liền kề nhỏ hơn. Ví dụ: 1 kg = 10 hg = 100 dag = 1000 g.
 • Mỗi đơn vị nhỏ hơn bằng 1/10 đơn vị liền kề lớn hơn. Ví dụ: 1 g = 0.1 dag = 0.01 hg = 0.001 kg.

Cách quy đổi giữa các đơn vị phụ thuộc này rất đơn giản, chỉ cần nhân hoặc chia cho 10 hoặc các luỹ thừa của 10 tương ứng. Ví dụ: Để quy đổi từ kg sang g, ta nhân cho 10^3; để quy đổi từ g sang kg, ta chia cho 10^3.

Các đơn vị phụ thuộc này được sử dụng để đo khối lượng của các vật có kích thước và trọng lượng khác nhau. Ví dụ: Để đo khối lượng của một người, ta thường dùng kg; để đo khối lượng của một viên thuốc, ta thường dùng mg; để đo khối lượng của một quả táo, ta thường dùng g.

Các đơn vị đo khối lượng ngoài hệ SI

2 5 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kilôgam
2 5 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kilôgam

Ngoài các đơn vị đo khối lượng trong hệ SI, còn có một số đơn vị đo khối lượng khác được sử dụng trong một số nước hoặc trong một số lĩnh vực cụ thể. Các đơn vị này thường không có mối quan hệ cố định với nhau và cần phải sử dụng các công thức hoặc bảng biểu để quy đổi. Dưới đây là một số ví dụ về các đơn vị đo khối lượng ngoài hệ SI:

 • Tấn (t), tạ (ta), yến (y): Là các đơn vị đo khối lượng lớn hơn kg, được sử dụng trong nông nghiệp, công nghiệp hoặc giao thông vận tải. Cách quy đổi giữa các đơn vị này là:
Đơn vịTấnTạYếnKilo
Tấn1101001000
Tạ0.1110100
Yến0.010.1110
Kilo0.0010.010.11
 • Pound (lb), ounce (oz): Là các đơn vị đo khối lượng được sử dụng trong hệ Anh-Mỹ (hệ Imperial), phổ biến tại Mỹ, Anh và một số nước nói tiếng Anh khác. Cách quy đổi giữa các đơn vị này là:
Đơn vịPoundOunceKilo
Pound1160.4536
Ounce0.062510.02835
Kilo2.204635.2741
 • Carat (ct): Là đơn vị đo khối lượng của kim cương và các loại đá quý khác. Một carat bằng 0.2 gam.
 • Grain (gr): Là đơn vị đo khối lượng của viên đạn và thuốc súng. Một grain bằng khoảng 0.0648 gam.

Bài viết trên Thuonghieuviet đã giải đáp về thắc mắc 2 5 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kilôgam? Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.

[HƯỚNG DẪN] Viết Cấu Hình Electron Từ 1 Đến 30

Trong bài viết dưới đây Thuonghieuviet sẽ hướng dẫn bạn cách Viết Cấu Hình Electron Từ 1 Đến 30 cụ thể và chính xác nhất. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Viết Cấu Hình Electron Từ 1 Đến 30 Như Thế Nào?

Viết Cấu Hình Electron Từ 1 Đến 30
Viết Cấu Hình Electron Từ 1 Đến 30

Phương pháp giải:

 • Điền electron theo thứ tự mức năng lượng từ thấp đến cao (dãy Klechkovski):

1s, 2s, 2p, 3s, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, …

Điền electron bão hòa phân lớp trước rồi mới điền tiếp vào phân lớp sau.

 • Đổi lại vị trí các phân lớp sao cho số thứ tự lớp (n) tăng dần từ trái qua phải

1s, 2s, 2p, 3s, 3d, 4s, 4p, 4d, …

Trả lời:

 • Z = 1: 1s1
 • Z = 2: 1s2
 • Z = 3: 1s22s1
 • Z = 4: 1s22s2
 • Z = 5: 1s22s22p1
 • Z = 6: 1s22s22p2
 • Z = 7: 1s22s22p3
 • Z = 8: 1s22s22p4
 • Z = 9: 1s22s22p5
 • Z = 10: 1s22s22p6
 • Z = 11: 1s22s22p63s1
 • Z = 12: 1s22s22p63s2
 • Z = 13: 1s22s22p63s23p1
 • Z = 14: 1s22s22p63s23p2
 • Z = 15: 1s22s22p63s23p3
 • Z = 16: 1s22s22p63s23p4
 • Z = 17: 1s22s22p63s23p5
 • Z = 18: 1s22s22p63s23p6
 • Z = 19: 1s22s22p63s23p64s1
 • Z = 20: 1s22s22p63s23p64s2
 • Z=21:1s22s22p63s23p63d14s2
 • Z=22:1s22s22p63s23p63d24s2
 • Z=23:1s22s22p63s23p63d34s2
 • Z=24:1s22s22p63s23p63d54s1
 • Z=25:1s22s22p63s23p63d54s2
 • Z=26:1s22s22p63s23p63d64s2
 • Z=27:1s22s22p63s23p63d74s2
 • Z=28:1s22s22p63s23p63d84s2
 • Z=29:1s22s22p63s23p63p104s1
 • Z=30:1s22s22p63s23p63d104s2

Kiến Thức Liên Quan – Viết Cấu Hình Electron Từ 1 Đến 30

Viết Cấu Hình Electron Từ 1 Đến 30
Viết Cấu Hình Electron Từ 1 Đến 30

Cấu hình electron là gì và tại sao nó quan trọng?

Cấu hình electron là sự phân bố các electron của một nguyên tử hoặc phân tử (hoặc cấu trúc vật chất khác) trong các orbital nguyên tử hoặc phân tử Cấu hình electron quyết định các tính chất hóa học và vật lý của nguyên tử hoặc phân tử, như khả năng liên kết, độ bền, phản ứng, phổ, từ tính, điện tính và nhiệt động 

Cấu hình electron cũng là cơ sở cho việc xây dựng bảng tuần hoàn hóa học, một công cụ quan trọng trong nghiên cứu và giáo dục về hóa học

Cách xác định cấu hình electron của nguyên tử

Để xác định cấu hình electron của nguyên tử, ta cần biết số hiệu nguyên tử và điện tích của nguyên tử đó. Số hiệu nguyên tử là số proton trong hạt nhân nguyên tử, và có thể tìm thấy trên bảng tuần hoàn hóa học.

Điện tích của nguyên tử là sự chênh lệch giữa số proton và số electron của nguyên tử. Nếu nguyên tử trung hòa về điện, số proton bằng số electron. Nếu nguyên tử có điện tích dương, số proton lớn hơn số electron. Nếu nguyên tử có điện tích âm, số proton nhỏ hơn số electron.

Sau khi biết số electron của nguyên tử, ta có thể sử dụng các quy tắc sau để xác định cấu hình electron:

 • Quy tắc Aufbau: Các electron sẽ được điền vào các orbital có năng lượng thấp nhất trước, rồi mới đến các orbital có năng lượng cao hơn. Thứ tự các orbital theo năng lượng tăng dần là: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s,…
 • Quy tắc Pauli: Mỗi orbital chỉ có thể chứa tối đa hai electron, và hai electron này phải có chiều quay (spin) ngược nhau. Chiều quay của electron được biểu diễn bằng ký hiệu +1/2 hoặc -1/2.
 • Quy tắc Hund: Khi có nhiều orbital có cùng mức năng lượng (degenerate), các electron sẽ được điền vào các orbital này một cách đơn lẻ trước khi ghép đôi. Điều này làm cho số electron có spin giống nhau là lớn nhất có thể.

Cấu hình electron của nguyên tử được biểu diễn bằng chuỗi các ký hiệu gồm số lượng tử chính (n), loại orbital (s, p, d, f,…) và số electron trong orbital đó (viết dưới dạng số mũ). Ví dụ: Cấu hình electron của nguyên tử neon là 1s2 2s2 2p6.

Cách viết cấu hình electron rút gọn

Viết Cấu Hình Electron Từ 1 Đến 30
Viết Cấu Hình Electron Từ 1 Đến 30

Để viết cấu hình electron rút gọn, ta có thể thay thế các orbital đã đầy bằng ký hiệu của nguyên tố có cấu hình electron giống với các orbital đó. Nguyên tố này thường là nguyên tố cuối cùng của một nhóm chính trên bảng tuần hoàn. Ví dụ: Cấu hình electron của nguyên tử natri là 1s2 2s2 2p6 3s1, có thể viết rút gọn là [Ne] 3s1, trong đó [Ne] là ký hiệu của nguyên tố neon có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6.

Cách viết cấu hình electron rút gọn giúp tiết kiệm thời gian và không gian, đồng thời cũng cho thấy được sự liên quan giữa các nguyên tố trong cùng một nhóm chính. Tuy nhiên, cách viết này không phù hợp với các nguyên tố chuyển tiếp và lantanit, vì các orbital d và f của chúng có năng lượng gần bằng với các orbital s và p của lớp ngoài cùng. Do đó, ta nên viết cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tố này để tránh nhầm lẫn.

Cách xác định cấu hình electron của phân tử

Để xác định cấu hình electron của phân tử, ta cần biết số electron hóa trị của các nguyên tử tạo thành phân tử. Số electron hóa trị là số electron nằm trên lớp ngoài cùng của nguyên tử, và có vai trò quan trọng trong việc liên kết với các nguyên tử khác. Số electron hóa trị có thể được xác định bằng cách xem số nhóm chính của nguyên tố trên bảng tuần hoàn. Ví dụ: Nguyên tố carbon thuộc nhóm IV, nên có 4 electron hóa trị.

Sau khi biết số electron hóa trị của các nguyên tử, ta có thể sử dụng các quy tắc sau để xác định cấu hình electron của phân tử:

 • Quy tắc Lewis: Các electron hóa trị sẽ được sắp xếp theo dạng chấm (dot) xung quanh ký hiệu của nguyên tử. Mỗi chấm biểu diễn một electron. Các electron hóa trị không liên kết (lone pair) sẽ được để riêng lẻ, còn các electron hóa trị liên kết (bonding pair) sẽ được ghép đôi và nối bằng một gạch (-) giữa hai nguyên tử. Mỗi gạch biểu diễn một liên kết đơn (single bond), hai gạch biểu diễn một liên kết đôi (double bond), và ba gạch biểu diễn một liên kết ba (triple bond).
 • Quy tắc Octet: Các nguyên tử trong phân tử sẽ có xu hướng liên kết với nhau sao cho mỗi nguyên tử có 8 electron xung quanh nó (trừ hidro chỉ có 2 electron). Điều này làm cho phân tử có trạng thái bền nhất. Nếu số electron hóa trị không đủ để tạo thành octet cho mỗi nguyên tử, ta có thể sử dụng các liên kết đôi hoặc ba để giải quyết.

Bài viết trên đây Thuonghieuviet đã hướng dẫn bạn cách Viết Cấu Hình Electron Từ 1 Đến 30. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn học tập tốt!

Tung độ là x hay y? Cách xác định toạ độ chính xác nhất

Tung độ là một khái niệm toán học quan trọng, liên quan đến việc xác định vị trí của một điểm trong mặt phẳng hay không gian. Tuy nhiên, nhiều người thường nhầm lẫn tung độ là x hay y, hoặc không biết cách ghi nhớ và áp dụng tung độ trong các bài toán.

Vậy Tung độ là x hay y?  Bài viết này Thuonghieuviet sẽ giúp bạn làm rõ vấn đề này, cũng như cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng tung độ một cách hiệu quả.

Tung độ là gì? Tung độ là x hay y?

Tung độ là một số thực, thể hiện khoảng cách thẳng đứng từ một điểm đến một trục tham chiếu. Trong hệ tọa độ Descartes, tung độ của một điểm được ký hiệu bằng chữ cái y, và được gọi là tọa độ y của điểm đó

Trong hệ tọa độ Oxy, trục tung là trục dọc thẳng đứng, đi qua điểm gốc O. Trục tung được ký hiệu bằng chữ cái Oy. Trên trục tung, các điểm có hoành độ bằng 0, và chỉ khác nhau về tung độ

Trong hệ tọa độ Oxyz, trục tung là trục vuông góc với mặt phẳng Oxy, đi qua điểm gốc O. Trục tung được ký hiệu bằng chữ cái Oz. Trong không gian, các điểm có hoành độ và cao độ bằng 0, và chỉ khác nhau về tung độ

Tung độ là x hay y
Tung độ là x hay y

Cách xác định toạ độ của một điểm

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, mỗi điểm M được xác định bởi một cặp số (x; y), trong đó x là hoành độ và y là tung độ của điểm M. Ngược lại, mỗi cặp số (x; y) xác định vị trí của một điểm M trên mặt phẳng.

Để tìm toạ độ của một điểm M trên mặt phẳng toạ độ Oxy, ta có thể làm như sau:

 • Từ M, kẻ hai đường vuông góc MH và MK lần lượt song song với trục Ox và trục Oy.
 • Đoạn MH cắt trục Ox tại H, ta gọi x là hoành độ của H. Đoạn MK cắt trục Oy tại K, ta gọi y là tung độ của K.
 • Toạ độ của điểm M sẽ là (x; y).

Trong không gian toạ độ Oxyz, mỗi điểm M được xác định bởi một bộ ba số (x; y; z), trong đó x là hoành độ, y là tung độ và z là cao độ của điểm M. Ngược lại, mỗi bộ ba số (x; y; z) xác định vị trí của một điểm M trong không gian.

Để tìm toạ độ của một điểm M trong không gian toạ độ Oxyz, ta có thể làm như sau:

 • Từ M, kẻ ba mặt phẳng vuông góc MHK, MLN và MPQ lần lượt song song với mặt phẳng Oxy, Oyz và Oxz.
 • Mặt phẳng MHK cắt trục Ox tại H, ta gọi x là hoành độ của H. Mặt phẳng MLN cắt trục Oy tại L, ta gọi y là tung độ của L. Mặt phẳng MPQ cắt trục Oz tại P, ta gọi z là cao độ của P.
 • Toạ độ của điểm M sẽ là (x; y; z).

Cách ghi nhớ và áp dụng tung độ

Để ghi nhớ và áp dụng tung độ một cách dễ dàng, bạn có thể tham khảo một số cách sau:

 • Nhớ rằng tung là dọc, hoành là ngang. Vì vậy, trục tung là trục dọc, trục hoành là trục ngang. Tung độ là khoảng cách dọc, hoành độ là khoảng cách ngang.
 • Nhớ rằng tung độ luôn được ký hiệu bằng chữ cái y, hoành độ luôn được ký hiệu bằng chữ cái x. Khi viết toạ độ của một điểm, luôn viết hoành độ trước, tung độ sau. Ví dụ: M (x; y).
 • Nhớ rằng trên trục tung, các điểm có hoành độ bằng 0. Trên trục hoành, các điểm có tung độ bằng 0. Điểm gốc O có cả hoành độ và tung độ bằng 0.
 • Nhớ rằng trong hệ tọa độ Oxy, mỗi góc phần tư có một quy luật riêng về dấu của hoành độ và tung độ:
Góc phần tưHoành độTung độ
I++
II+
III
IV+
 • Nhớ rằng trong hệ tọa độ Oxyz, mỗi octant có một quy luật riêng về dấu của hoành độ, tung độ và cao độ:
OctantHoành độTung độCao độ
I+++
II++
III+
IV++
V++
VI+
VII
VIII+
Tung độ là x hay y
Tung độ là x hay y

 Tung độ là một khái niệm toán học quan trọng, giúp xác định vị trí của một điểm trong mặt phẳng hay không gian. Tung độ được ký hiệu bằng chữ cái y, và là khoảng cách thẳng đứng từ điểm đến trục tham chiếu. Để xác định toạ độ của một điểm, ta cần biết hoành độ và tung độ của điểm trong hệ tọa độ Descartes. Để ghi nhớ và áp dụng tung độ một cách hiệu quả, ta cần nhớ một số quy tắc và quy luật về dấu và thứ tự của các tọa độ.

Thuonghieuviet Hy vọng bài viết này đã giải quyết được thắc mắc của bạn về “tung độ là x hay y”, cũng như cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sử dụng tung độ trong các bài toán toán học.

[GIẢI ĐÁP] Tứ Diện Đều Có Tâm Đối Xứng Không?

Tứ diện đều có tâm đối xứng không là một câu hỏi thường gặp trong hình học không gian. Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần hiểu rõ khái niệm và tính chất của hình tứ diện đều, cũng như cách vẽ và tính thể tích của nó. Trong bài viết này, hãy cùng Thuonghieuviet tìm hiểu về những nội dung sau:

 • Hình tứ diện đều là gì?
 • Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng, cạnh, trục, tâm đối xứng?
 • Cách vẽ hình tứ diện đều chuẩn xác
 • Cách tính thể tích hình tứ diện đều

Hình tứ diện đều là gì? Tứ Diện Đều Có Tâm Đối Xứng Không?

Hình tứ diện đều là một trong những khái niệm khá dễ hiểu trong hình học không gian. Cụ thể, trong không gian cho 4 điểm không đồng phẳng A, B, C, D. Khối đa diện có 4 đỉnh A, B, C, D gọi là khối tứ diện. Nếu những khối tự diện này có các mặt là tam giác đều thì được gọi là khối tứ diện đều. Nói một cách dễ hiểu nhất thì tứ diện đều là tứ diện có 4 mặt là tam giác đều.

Tứ diện đều là một hình chóp tam giác đều và ngược lại, nếu hình chóp tam giác đều có thêm điều kiện cạnh bên bằng cạnh đáy thì sẽ tạo ra tứ diện đều.

Hình tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng, cạnh, trục, tâm đối xứng?

Tứ Diện Đều Có Tâm Đối Xứng Không
Tứ Diện Đều Có Tâm Đối Xứng Không

Tứ diện đều có 4 mặt và 6 cạnh. Cụ thể là:

 • 4 mặt tứ diện là (ABC); (ACD); (ABD); (BDC).
 • 6 cạnh của tứ diện là AB; AC; AD; BD; BC; CD.
 • Trong đó các cạnh bên đều sẽ bằng nhau: AB = AC = AD = BD = BC = CD.
 • Góc ở mỗi mặt tứ diện là 60 độ.

Hình tứ diện đều có 6 mặt phẳng đối xứng. Mỗi mặt phẳng đối xứng chứa 1 cạnh và trung điểm cạnh đối diện (hình vẽ).

Hình tứ diện đều có 3 trục đối xứng. Mỗi trục đối xứng nối hai đỉnh của tứ diện và trung điểm hai cạnh kia (hình vẽ).

Tứ diện không có tâm đối xứng vì không tồn tại một điểm trên mặt tứ diện sao cho mọi đường kính qua điểm đó đều là trục đối xứng của tứ diện.

Cách vẽ hình tứ diện đều chuẩn xác

Tứ Diện Đều Có Tâm Đối Xứng Không
Tứ Diện Đều Có Tâm Đối Xứng Không

Việc vẽ hình là một bước rất quan trọng, hình vẽ chính xác thì bạn mới có thể giải được bài toán một cách dễ dàng nhất. Do đó khi giải toán liên quan đến hình tứ diện thì bạn cần lưu ý về cách vẽ hình. Cụ thể cách vẽ tứ diện đều ABCD ta thực hiện theo các bước sau:

 • Coi hình tứ diện đều là một hình chóp tam giác đều. Chẳng hạn A.BCD.
 • Đầu tiên bạn vẽ mặt là mặt đáy. Chẳng hạn là mặt BCD.
 • Sau đó vẽ một đường trung tuyến của mặt đáy BCD. Chẳng hạn BM là trung tuyến của tam giác BCD.
 • Xác định trọng tâm G của tam giác BCD và G chính là tâm của đáy.
 • Dựng đường cao (đường thẳng đi qua G song song với mép bên vở hoặc tờ giấy của các bạn).
 • Xác định điểm A trên đường vừa dựng và hoàn thiện hình.

Cách tính thể tích hình tứ diện đều

Tứ Diện Đều Có Tâm Đối Xứng Không
Tứ Diện Đều Có Tâm Đối Xứng Không

Giả sử ABCD là khối tứ diện đều cạnh a, G là trọng tâm tam giác BCD (hình như trên) thì bạn có thể tính thể tích hình tứ diện đều theo công thức sau:

Trong công thức trên, Sđaˊy​ là diện tích mặt đáy, h là chiều cao của hình chóp. Ta có thể suy ra công thức này bằng cách áp dụng công thức diện tích tam giác đều và công thức Pythagoras.

Bài viết đã giải đáp Tứ Diện Đều Có Tâm Đối Xứng Không, vàmột số kiến thức về tính chất cũng như cách tính thể tích hình tứ diện đều một cách cụ thể nhất. Thuonghieuviet Hi vọng đây sẽ là những kiến thức cần thiết để bạn có thể vận dụng vào giải bài tập nhé. Chúc các bạn thành công!

[TÌM HIỂU] Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những trường hợp mà hai đại lượng có mối quan hệ với nhau theo một cách nào đó. Ví dụ, khi chúng ta tăng tốc độ của xe máy, thì quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian cũng tăng theo. Hoặc khi chúng ta giảm số lượng bánh kem, thì số tiền phải trả cũng giảm theo. Những trường hợp như vậy được gọi là tỉ lệ.

Tỉ lệ là mối quan hệ giữa hai đại lượng sao cho khi một đại lượng thay đổi, thì đại lượng kia cũng thay đổi theo một tỷ số nhất định. Tỉ lệ có thể là tỉ lệ thuận hoặc tỉ lệ nghịch.

 • Tỉ lệ thuận là khi hai đại lượng cùng tăng hoặc cùng giảm. Ví dụ, số tiền phải trả và số lượng sách mua là tỉ lệ thuận.
 • Tỉ lệ nghịch là khi hai đại lượng trái ngược nhau, tức là khi một đại lượng tăng thì đại lượng kia giảm và ngược lại. Ví dụ, số tiền phải trả và giá của một chiếc áo là tỉ lệ nghịch.

Trong bài viết này, Thuonghieuviet sẽ giới thiệu cho bạn Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5 và cách nhận biết, tính toán và vận dụng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong các bài toán liên quan.

Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5
Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5

Nhận biết tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch- Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5

Để nhận biết một trường hợp có phải là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch, chúng ta có thể dựa vào các dấu hiệu sau:

 • Nếu trong câu có từ “cùng” hoặc “đồng thời”, thì có khả năng là tỉ lệ thuận. Ví dụ: “Cùng tăng tốc độ, cùng tăng quãng đường”.
 • Nếu trong câu có từ “trái ngược”, “giảm” hoặc “tăng”, thì có khả năng là tỉ lệ nghịch. Ví dụ: “Giảm số người, tăng diện tích”.
 • Nếu trong câu có từ “thay đổi” hoặc “biến đổi”, thì có khả năng là không phải là tỉ lệ. Ví dụ: “Thay đổi chiều cao, biến đổi khối lượng”.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng công thức để kiểm tra xem hai đại lượng có phải là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch hay không:

 • Nếu hai đại lượng x và y là tỉ lệ thuận, thì x/y = k (k là một hằng số).
 • Nếu hai đại lượng x và y là tỉ lệ nghịch, thì xy = k (k là một hằng số).

Ví dụ: Cho biết số tiền phải trả (y) khi mua x kg bánh kem với giá 50.000 đồng/kg. Hai đại lượng x và y có phải là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch?

 • Ta có y = 50.000x, suy ra y/x = 50.000. Vậy x và y là tỉ lệ thuận với k = 50.000.
 • Ta cũng có xy = 50.000x^2, nhưng k không phải là một hằng số, mà phụ thuộc vào x. Vậy x và y không phải là tỉ lệ nghịch.

Tính toán tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch

Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5
Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5

Để tính toán tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch, chúng ta có thể dùng các công thức sau:

 • Nếu x và y là tỉ lệ thuận với k, thì ta có y = kx hoặc x = y/k. Ví dụ: Nếu số tiền phải trả (y) và số lượng sách mua (x) là tỉ lệ thuận với k = 20.000, thì ta có y = 20.000x hoặc x = y/20.000.
 • Nếu x và y là tỉ lệ nghịch với k, thì ta có xy = k hoặc x = k/y hoặc y = k/x. Ví dụ: Nếu số tiền phải trả (y) và giá của một chiếc áo (x) là tỉ lệ nghịch với k = 200.000, thì ta có xy = 200.000 hoặc x = 200.000/y hoặc y = 200.000/x.

Để giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch, chúng ta có thể áp dụng các bước sau:

 • Bước 1: Xác định hai đại lượng có quan hệ tỉ lệ với nhau và loại tỉ lệ là gì.
 • Bước 2: Tìm hằng số k bằng cách dùng công thức tương ứng với loại tỉ lệ.
 • Bước 3: Dùng công thức để tính giá trị của đại lượng cần tìm.

Ví dụ: Một chiếc xe máy đi được 120 km với 4 lít xăng. Hỏi chiếc xe máy đó đi được bao nhiêu km với 6 lít xăng?

 • Bước 1: Ta nhận biết quãng đường (x) và số lít xăng (y) là tỉ lệ thuận, vì khi cùng tăng số lít xăng thì cùng tăng quãng đường.
 • Bước 2: Ta tìm hằng số k bằng cách dùng công thức y/x = k. Thay vào giá trị đã cho, ta được 4/120 = k, suy ra k = 1/30.
 • Bước 3: Ta dùng công thức x = y/k để tính quãng đường khi có 6 lít xăng. Thay vào giá trị đã cho, ta được x = 6/(1/30) = 180. Vậy chiếc xe máy đó đi được 180 km với 6 lít xăng.

Vận dụng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch

Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5
Tỉ Lệ Thuận Và Tỉ Lệ Nghịch Lớp 5

Tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch là những khái niệm rất quan trọng và hữu ích trong toán học và cuộc sống. Chúng ta có thể vận dụng chúng để giải quyết nhiều bài toán thực tế, như:

 • Tính giá trị của một đại lượng khi biết giá trị của đại lượng khác có quan hệ tỉ lệ với nó. Ví dụ: Tính số tiền phải trả khi mua sách, tính quãng đường đi được khi dùng xăng
 • Tính diện tích của một hình khi biết chiều dài và chiều rộng của nó có quan hệ tỉ lệ với nhau. Ví dụ: Tính diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng, biết rằng diện tích của một hình chữ nhật khác có chiều dài bằng 4 cm và chiều rộng bằng 2 cm là 8 cm^2.
 • Tính thời gian hoàn thành một công việc khi biết số người tham gia và năng suất làm việc của họ có quan hệ tỉ lệ với nhau. Ví dụ: Tính thời gian để xây xong một ngôi nhà, biết rằng 10 thợ xây có thể xây xong trong 20 ngày, nếu số thợ xây tăng lên 15 người.
 • Tính tốc độ của một vật khi biết quãng đường và thời gian di chuyển của nó có quan hệ tỉ lệ với nhau. Ví dụ: Tính tốc độ của một chiếc xe đạp, biết rằng nó đi được 15 km trong 1 giờ.

Để giải các bài toán trên, chúng ta có thể áp dụng các công thức đã học ở phần trước, hoặc dùng một phương pháp khác là bảng biểu.

Bảng biểu là một cách trình bày các giá trị của hai đại lượng có quan hệ tỉ lệ với nhau theo một bảng có hai hàng hoặc hai cột. Bảng biểu giúp chúng ta nhìn thấy được sự thay đổi của hai đại lượng và tìm ra quy luật của chúng.

Để dùng bảng biểu để giải bài toán, chúng ta có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Xác định hai đại lượng có quan hệ tỉ lệ với nhau và loại tỉ lệ là gì.
 • Bước 2: Lập bảng biểu với hai hàng hoặc hai cột tương ứng với hai đại lượng. Điền vào các giá trị đã cho và để ô trống cho giá trị cần tìm.
 • Bước 3: Tìm quy luật để điền vào các ô trống. Nếu là tỉ lệ thuận, ta có thể dùng cách nhân hoặc chia cho một số. Nếu là tỉ lệ nghịch, ta có thể dùng cách nhân rồi chia cho một số.

Trong bài viết này, Thuonghieuviet đã giới thiệu cho bạn về tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch lớp 5, cách nhận biết, tính toán và vận dụng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch trong các bài toán liên quan. Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm tỉ lệ và cách áp dụng nó trong toán học và cuộc sống.

[TỔNG HỢP] Kiến Thức Về Một Phép Cộng Có Tổng Bằng Một Số Hạng

Trong bài viết này, Thuonghieuviet sẽ giới thiệu về dạng bài tập toán một phép cộng có tổng bằng một số hạng, cách giải quyết chúng và một số ví dụ minh họa.

Một Phép Cộng Có Tổng Bằng Một Số Hạng
Một Phép Cộng Có Tổng Bằng Một Số Hạng

Dạng bài tập toán một phép cộng có tổng bằng một số hạng

Trong toán học, một phép cộng là một phép toán hai ngôi, nghĩa là nó yêu cầu hai số hạng (hay còn gọi là các thừa số) để thực hiện. Kết quả của phép cộng được gọi là tổng. Một ví dụ đơn giản của phép cộng là 2 + 3 = 5, trong đó 2 và 3 là các số hạng, và 5 là tổng.

Một dạng bài tập toán thường gặp liên quan đến phép cộng là tìm một số hạng biết tổng và số hạng còn lại. Ví dụ, nếu biết rằng 2 + x = 5, ta có thể suy ra được x = 5 – 2 = 3. Đây là một dạng bài tập đơn giản và quen thuộc với hầu hết các học sinh.

Tuy nhiên, có một dạng bài tập toán khác liên quan đến phép cộng mà không phải ai cũng biết đến. Đó là dạng bài tập toán một phép cộng có tổng bằng một số hạng. Ví dụ, nếu biết rằng x + y = x, ta có thể tìm được giá trị của x và y như thế nào? Đây là một dạng bài tập toán khá thú vị và có nhiều ứng dụng trong thực tế.

Cách giải quyết dạng bài tập toán một phép cộng có tổng bằng một số hạng

Để giải quyết dạng bài tập toán một phép cộng có tổng bằng một số hạng, ta cần nhận ra một điều quan trọng: khi tổng của hai số bằng một trong hai số đó, thì số kia phải bằng không. Đây là một tính chất đơn giản nhưng rất quan trọng của phép cộng.

Ví dụ, nếu x + y = x, ta có thể suy ra được y = x – x = 0. Tương tự, nếu x + y = y, ta có thể suy ra được x = y – y = 0.

Do đó, để giải quyết dạng bài tập toán một phép cộng có tổng bằng một số hạng, ta chỉ cần áp dụng tính chất trên và tìm ra số hạng nào bằng không. Sau đó, ta có thể tính được giá trị của số hạng còn lại.

Một Phép Cộng Có Tổng Bằng Một Số Hạng
Một Phép Cộng Có Tổng Bằng Một Số Hạng

Một số ví dụ minh họa

Sau đây là một số ví dụ minh họa về dạng bài tập toán một phép cộng có tổng bằng một số hạng:

 • Ví dụ 1: Tìm x và y biết rằng x + y = x.

Giải: Theo tính chất đã nêu, ta có y = 0. Do đó, x + 0 = x, hay x = x. Điều này đúng với mọi giá trị của x. Vậy, x và y có thể là bất kỳ số nào, miễn là y bằng không.

 • Ví dụ 2: Tìm x và y biết rằng x + y = y.

Giải: Theo tính chất đã nêu, ta có x = 0. Do đó, 0 + y = y, hay y = y. Điều này đúng với mọi giá trị của y. Vậy, x và y có thể là bất kỳ số nào, miễn là x bằng không.

 • Ví dụ 3: Tìm x và y biết rằng 2x + 3y = 2x.

Giải: Theo tính chất đã nêu, ta có 3y = 0. Do đó, y = 0. Thay vào phương trình ban đầu, ta có 2x + 0 = 2x, hay x = x. Điều này đúng với mọi giá trị của x. Vậy, x và y có thể là bất kỳ số nào, miễn là y bằng không.

 • Ví dụ 4: Tìm x và y biết rằng 2x + 3y = 3y.

Giải: Theo tính chất đã nêu, ta có 2x = 0. Do đó, x = 0. Thay vào phương trình ban đầu, ta có 0 + 3y = 3y, hay y = y. Điều này đúng với mọi giá trị của y. Vậy, x và y có thể là bất kỳ số nào, miễn là x bằng không.

Một Phép Cộng Có Tổng Bằng Một Số Hạng
Một Phép Cộng Có Tổng Bằng Một Số Hạng

Kết luận

Trong bài viết này, Thuonghieuviet đã giới thiệu về dạng bài tập toán một phép cộng có tổng bằng một số hạng, cách giải quyết chúng và một số ví dụ minh họa. Đây là một dạng bài tập toán khá thú vị và có nhiều ứng dụng trong thực tế. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dạng bài tập toán này và có thể áp dụng nó vào các bài toán khác.

Hình bình hành có trục đối xứng không?

Hình bình hành có trục đối xứng không? Hình bình hành là một trong những hình học cơ bản được sử dụng rộng rãi trong toán học và thiết kế đồ họa. Hình bình hành có thể được chia thành hai loại: hình bình hành bình thường và hình chữ nhật. Trong đó, hình bình hành bình thường không có trục đối xứng, tạo nên sự độc đáo và khác biệt của hình ảnh. Điều này cũng giúp các nhà thiết kế đạt được sự sáng tạo và ấn tượng trong công việc của mình.

Trong bài viết này, Thuonghieuviet sẽ giới thiệu về định nghĩa, tính chất, công thức và ứng dụng của hình bình hành, đồng thời giải thích vì sao hình bình hành không có trục đối xứng và cách xác định trục đối xứng của một hình.

Định nghĩa và tính chất của hình bình hành

Hình bình hành có trục đối xứng không
Hình bình hành có trục đối xứng không

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song. Tức là, nếu ABCD là một hình bình hành, thì AB song song với CD và AD song song với BC. Hình bình hành là một trường hợp đặc biệt của hình thang, khi mà cả hai cạnh bên của hình thang đều song song.

Hình bình hành có các tính chất sau:

 • Các cạnh đối của hình bình hành bằng nhau. Tức là, AB = CD và AD = BC.
 • Các góc đối của hình bình hành bằng nhau. Tức là, góc A = góc C và góc B = góc D.
 • Tổng hai góc kề nhau của hình bình hành bằng 180 độ. Tức là, góc A + góc B = 180 độ và góc C + góc D = 180 độ.
 • Hai đường chéo của hình bình hành cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Tức là, nếu E là giao điểm của AC và BD, thì AE = EC và BE = ED.
 • Hai đường chéo của hình bình hành chia tứ giác thành bốn tam giác cân.

Công thức chu vi và diện tích của hình bình hành

Chu vi của một hình bình hành được tính bằng tổng chiều dài các cạnh của nó. Nếu a và b là chiều dài hai cạnh kề nhau của một hình bình hành, thì chu vi của nó là:

C = 2(a + b)

Diện tích của một hình bình hành được tính bằng tích của chiều dài một cạnh đáy với chiều cao tương ứng. Nếu a là chiều dài một cạnh đáy và h là chiều cao tương ứng của một hình bình hành, thì diện tích của nó là:

S = a.h

Hình bình hành có trục đối xứng không
Hình bình hành có trục đối xứng không

Hình bình hành có trục đối xứng không?

Trục đối xứng là một đường thẳng sao cho khi lấy điểm ảnh của một điểm qua trục này thì ta được điểm khác thuộc cùng một phần tử (đường thẳng, đoạn thẳng, hình…). Nói cách khác, trục đối xứng là một đường thẳng chia một phần tử thành hai phần đối xứng nhau.

Hình bình hành bình thường không có trục đối xứng vì nếu ta vẽ một đường thẳng cắt qua hình bình hành bất kỳ thì sẽ không có phần đối xứng so với phía còn lại của hình. Điều này do hình bình hành không có đỉnh và cạnh vuông góc nhau, nên không thể tạo ra một đường thẳng làm trục đối xứng.

Một trường hợp ngoại lệ là khi hình bình hành là một hình chữ nhật. Hình chữ nhật là một loại hình bình hành có các góc bằng 90 độ. Do đó, hình chữ nhật có hai trục đối xứng, là hai đường chéo của nó.

Cách xác định trục đối xứng của một hình

Để xác định trục đối xứng của một hình, ta có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Xác định tâm của hình. Tâm của hình là điểm có khoảng cách bằng nhau tới các điểm thuộc biên của hình. Nếu tâm của hình không nằm trong hình, ta có thể dùng phương pháp giữa hai điểm để tìm tâm.
 • Bước 2: Vẽ các đường thẳng qua tâm và song song với các cạnh của hình. Nếu một đường thẳng này chia hình thành hai phần giống nhau, thì nó là một trục đối xứng của hình.
 • Bước 3: Vẽ các đường thẳng qua tâm và vuông góc với các cạnh của hình. Nếu một đường thẳng này chia hình thành hai phần giống nhau, thì nó cũng là một trục đối xứng của hình.
 • Bước 4: Vẽ các đường thẳng qua tâm và nằm giữa hai cạnh song song của hình. Nếu một đường thẳng này chia hình thành hai phần giống nhau, thì nó cũng là một trục đối xứng của hình.

Ứng dụng của hình bình hành trong đời sống và trong ngành công nghiệp

Hình bình hành có nhiều ứng dụng trong đời sống và trong ngành công nghiệp. Một số ví dụ như sau:

 • Trong thiết kế đồ họa, hình bình hành được sử dụng để tạo ra hiệu ứng 3D, biến dạng và xoay các hình ảnh theo góc nhìn mong muốn.
 • Trong kiến trúc, hình bình hành được sử dụng để thiết kế các công trình hiện đại, sang trọng và khác biệt. Ví dụ như tòa nhà Louvre Pyramid ở Pháp hay tòa nhà Shard ở Anh.
 • Trong toán học, hình bình hành được sử dụng để minh hoạ các khái niệm về vectơ, ma trận, phép biến hoá tuyến tính và phép tính diện tích.
 • Trong vật lý, hình bình hành được sử dụng để biểu diễn các lực tác dụng lên một vật, cũng như để tính toán công, năng lượng và momen lực.

một số ví dụ về ứng dụng của hình bình hành

Một số ví dụ về ứng dụng của hình bình hành trong thực tế là:

 • Trong thiết kế đồ họa, hình bình hành được sử dụng để tạo ra hiệu ứng 3D, biến dạng và xoay các hình ảnh theo góc nhìn mong muốn. Ví dụ, bạn có thể xem một video hướng dẫn cách tạo một hình bình hành 3D bằng phần mềm Photoshop tại đây.
 • Trong kiến trúc, hình bình hành được sử dụng để thiết kế các công trình hiện đại, sang trọng và khác biệt. Ví dụ, tòa nhà Louvre Pyramid ở Pháp hay tòa nhà Shard ở Anh là những công trình kiến trúc nổi tiếng có sử dụng hình bình hành trong thiết kế
 • Trong toán học, hình bình hành được sử dụng để minh hoạ các khái niệm về vectơ, ma trận, phép biến hoá tuyến tính và phép tính diện tích. Ví dụ, quy tắc hình bình hành vecto là quy tắc được áp dụng để tìm tổng của hai vectơ có chung điểm đầu
 • Trong vật lý, hình bình hành được sử dụng để biểu diễn các lực tác dụng lên một vật, cũng như để tính toán công, năng lượng và momen lực. Ví dụ, khi một vật chuyển động theo một quỹ đạo là một hình bình hành, ta có thể áp dụng công thức công của lực là tích vô hướng của lực và quãng đường di chuyển để tính công của lực.
Hình bình hành có trục đối xứng không
Hình bình hành có trục đối xứng không

Trên đây là những thông tin giải đáp Hình bình hành có trục đối xứng không? Thuonghieuviet hi vọng bài viết này hữu ích với bạn!