[HƯỚNG DẪN] Cách Vẽ Hình Tam Giác Lớp 6

Hình tam giác là một hình đa giác có ba đỉnh và ba cạnh. Hình tam giác có nhiều loại khác nhau, như hình tam giác đều, hình tam giác cân, hình tam giác vuông, hình tam giác tù, hình tam giác nhọn… Trong bài viết này, Thuonghieuviet sẽ hướng dẫn bạn Cách Vẽ Hình Tam Giác Lớp 6 cơ bản bằng các công cụ đơn giản như thước kẻ, compa và bút chì.

Cách Vẽ Hình Tam Giác Lớp 6
Cách Vẽ Hình Tam Giác Lớp 6

Cách vẽ hình tam giác đều- Cách Vẽ Hình Tam Giác Lớp 6

Cách Vẽ Hình Tam Giác Lớp 6
Cách Vẽ Hình Tam Giác Lớp 6

Hình tam giác đều là hình tam giác có ba cạnh bằng nhau và ba góc bằng nhau. Để vẽ một hình tam giác đều, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Dùng compa vạch một đường tròn tâm O và bán kính R tuỳ ý.
 • Bước 2: Chọn một điểm A trên đường tròn làm đỉnh của hình tam giác.
 • Bước 3: Dùng compa vạch hai điểm B và C trên đường tròn sao cho AB = AC = BC = R. Bạn có thể dùng thước kẻ để kiểm tra xem ba cạnh có bằng nhau không.
 • Bước 4: Nối các điểm A, B và C lại bằng thước kẻ để được hình tam giác ABC.

Bạn đã vẽ xong một hình tam giác đều. Bạn có thể dùng bút màu để tô màu cho hình tam giác của bạn.

Cách vẽ hình tam giác cân

Cách Vẽ Hình Tam Giác Lớp 6
Cách Vẽ Hình Tam Giác Lớp 6

Hình tam giác cân là hình tam giác có hai cạnh bằng nhau và hai góc kề hai cạnh đó bằng nhau. Để vẽ một hình tam giác cân, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Dùng thước kẻ vẽ một đoạn thẳng AB tuỳ ý.
 • Bước 2: Dùng compa vạch hai điểm C và D trên hai phía của AB sao cho AC = AD = R tuỳ ý.
 • Bước 3: Chọn một trong hai điểm C hoặc D làm đỉnh của hình tam giác. Giả sử bạn chọn điểm C.
 • Bước 4: Nối các điểm A, B và C lại bằng thước kẻ để được hình tam giác ABC.

Bạn đã vẽ xong một hình tam giác cân. Bạn có thể dùng bút màu để tô màu cho hình tam giác của bạn.

Cách vẽ hình tam giác vuông

Cách Vẽ Hình Tam Giác Lớp 6
Cách Vẽ Hình Tam Giác Lớp 6

Hình tam giác vuông là hình tam giác có một góc vuông. Để vẽ một hình tam giác vuông, bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Dùng thước kẻ vẽ một đoạn thẳng AB tuỳ ý.
 • Bước 2: Dùng compa vạch một điểm C trên nửa mặt phẳng không chứa AB sao cho góc ACB vuông. Bạn có thể dùng thước kẻ để kiểm tra xem góc ACB có vuông không.
 • Bước 3: Nối các điểm A, B và C lại bằng thước kẻ để được hình tam giác ABC.

Bạn đã vẽ xong một hình tam giác vuông. Bạn có thể dùng bút màu để tô màu cho hình tam giác của bạn.

Kết luận

Trong bài viết này, Thuonghieuviet đã hướng dẫn bạn 3 Cách Vẽ Hình Tam Giác Lớp 6 cơ bản là hình tam giác đều, hình tam giác cân và hình tam giác vuông. Bạn có thể thử vẽ các loại hình tam giác khác như hình tam giác tù, hình tam giác nhọn, hình tam giác vuông cân… bằng cách sử dụng các công cụ đơn giản như thước kẻ, compa và bút chì. Bạn cũng có thể sáng tạo ra những hình tam giác độc đáo bằng cách kết hợp nhiều hình tam giác lại với nhau. Chúc bạn vui vẻ và thành công!

Share