[GIẢI ĐÁP] 3 Giờ 20 Phút Bằng Bao Nhiêu Phút?

Bạn có bao giờ tự hỏi 3 giờ 20 phút bằng bao nhiêu phút không? Đây là một câu hỏi đơn giản nhưng cũng có thể gây nhầm lẫn cho nhiều người. Trong bài viết này, Thuonghieuviet sẽ giải thích cách chuyển đổi giữa các đơn vị thời gian khác nhau, cũng như cung cấp một số kiến thức liên quan về thời gian và đồng hồ.

3 Giờ 20 Phút Bằng Bao Nhiêu Phút
3 Giờ 20 Phút Bằng Bao Nhiêu Phút

Cách chuyển đổi giữa các đơn vị thời gian-3 Giờ 20 Phút Bằng Bao Nhiêu Phút?

Thời gian là một khái niệm vật lý mô tả sự thay đổi của các sự kiện trong không gian. Thời gian có thể được đo bằng nhiều cách khác nhau, nhưng một trong những cách phổ biến nhất là sử dụng các đơn vị như giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm, vv. Các đơn vị này có mối quan hệ nhất định với nhau, ví dụ:

 • 1 phút = 60 giây
 • 1 giờ = 60 phút
 • 1 ngày = 24 giờ
 • 1 tuần = 7 ngày
 • 1 năm = 365 hoặc 366 ngày (tùy thuộc vào năm nhuận)

Để chuyển đổi từ một đơn vị thời gian sang một đơn vị khác, ta có thể sử dụng các công thức sau:

 • Từ giây sang phút: chia số giây cho 60
 • Từ phút sang giờ: chia số phút cho 60
 • Từ giờ sang ngày: chia số giờ cho 24
 • Từ ngày sang tuần: chia số ngày cho 7
 • Từ ngày sang năm: chia số ngày cho 365 hoặc 366 (tùy thuộc vào năm nhuận)

Ví dụ:

 • 120 giây bằng bao nhiêu phút? Ta có: 120 / 60 = 2 phút
 • 90 phút bằng bao nhiêu giờ? Ta có: 90 / 60 = 1.5 giờ
 • 48 giờ bằng bao nhiêu ngày? Ta có: 48 / 24 = 2 ngày
 • 14 ngày bằng bao nhiêu tuần? Ta có: 14 / 7 = 2 tuần
 • 365 ngày bằng bao nhiêu năm? Ta có: 365 / 365 = 1 năm

Để chuyển đổi theo chiều ngược lại, ta có thể nhân số lượng của đơn vị cần chuyển đổi với số lượng tương đương của đơn vị mong muốn. Ví dụ:

 • Từ phút sang giây: nhân số phút với 60
 • Từ giờ sang phút: nhân số giờ với 60
 • Từ ngày sang giờ: nhân số ngày với 24
 • Từ tuần sang ngày: nhân số tuần với 7
 • Từ năm sang ngày: nhân số năm với 365 hoặc 366 (tùy thuộc vào năm nhuận)

Ví dụ:

 • 3 phút bằng bao nhiêu giây? Ta có: 3 x 60 = 180 giây
 • 2 giờ bằng bao nhiêu phút? Ta có: 2 x 60 = 120 phút
 • 5 ngày bằng bao nhiêu giờ? Ta có: 5 x 24 = 120 giờ
 • 4 tuần bằng bao nhiêu ngày? Ta có: 4 x 7 = 28 ngày
 • 2 năm bằng bao nhiêu ngày? Ta có: 2 x 365 = 730 ngày (nếu là năm không nhuận) hoặc 2 x 366 = 732 ngày (nếu là năm nhuận)
3 Giờ 20 Phút Bằng Bao Nhiêu Phút
3 Giờ 20 Phút Bằng Bao Nhiêu Phút

Cách tính 3 giờ 20 phút bằng bao nhiêu phút?

Để tính được 3 giờ 20 phút bằng bao nhiêu phút, ta có thể sử dụng một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Chuyển đổi giờ sang phút, rồi cộng với số phút đã có. Ví dụ:
  • 3 giờ bằng bao nhiêu phút? Ta có: 3 x 60 = 180 phút
  • Cộng với số phút đã có: 180 + 20 = 200 phút
  • Vậy, 3 giờ 20 phút bằng 200 phút
 • Cách 2: Chuyển đổi cả giờ và phút sang thập phân, rồi nhân với số phút trong một giờ. Ví dụ:
  • Chuyển đổi giờ sang thập phân: ta chia số phút cho số phút trong một giờ. Ví dụ:
   • 3 giờ = 3 + (0 / 60) = 3.00
   • 20 phút = (20 / 60) = 0.33
  • Cộng cả hai số lại: 3.00 + 0.33 = 3.33
  • Nhân với số phút trong một giờ: 3.33 x 60 = 199.8
  • Làm tròn kết quả: 200 phút
  • Vậy, 3 giờ 20 phút bằng 200 phút

Kiến thức liên quan về thời gian và đồng hồ

Ngoài cách chuyển đổi giữa các đơn vị thời gian, bạn cũng có thể quan tâm đến một số kiến thức liên quan về thời gian và đồng hồ, như:

 • Thế nào là thời gian chuẩn và thời gian địa phương?
  • Thời gian chuẩn là thời gian được sử dụng chung cho toàn cầu, dựa trên quan sát của mặt trời tại kinh tuyến Greenwich (0 độ kinh độ). Thời gian chuẩn được gọi là Giờ Phối Hợp Quốc Tế (UTC) hoặc Giờ Greenwich (GMT).
  • Thời gian địa phương là thời gian được sử dụng tại một khu vực cụ thể, dựa trên vị trí của khu vực đó so với kinh tuyến Greenwich. Thời gian địa phương được tính bằng cách cộng hoặc trừ một số giờ so với UTC, tùy thuộc vào múi giờ của khu vực đó.
  • Ví dụ: Việt Nam thuộc múi giờ UTC+7, tức là thời gian địa phương của Việt Nam luôn lớn hơn UTC (hoặc GMT) 7 giờ.
 • Thế nào là thời gian mùa hè và thời gian mùa đông?
  • Thời gian mùa hè là thời gian được áp dụng tại một số khu vực trên thế giới, nhằm tận dụng ánh sáng mặt trời nhiều hơn trong các tháng có ngày dài. Thời gian mùa hè được tính bằng cách cộng thêm một giờ so với thời gian chuẩn của khu vực đó.
  • Thời gian mùa đông là thời gian được áp dụng khi kết thúc thời gian mùa hè, nhằm quay trở lại thời gian chuẩn của khu vực đó. Thời gian mùa đông được tính bằng cách trừ đi một giờ so với thời gian mùa hè của khu vực đó.
  • Ví dụ: Mỹ thuộc nhiều múi giờ khác nhau, nhưng chung quy lại có hai loại thời gian chính là Giờ Tiêu Chuẩn Đông (EST) và Giờ Tiêu Chuẩn Thái Bình Dương (PST). Khi áp dụng thời gian mùa hè, EST sẽ chuyển thành Giờ Mùa Hè Đông (EDT), còn PST sẽ chuyển thành Giờ Mùa Hè Thái Bình Dương (PDT). Khi kết thúc thời gian mùa hè, EDT sẽ quay lại thành EST, còn PDT sẽ quay lại thành PST.
 • Thế nào là đồng hồ analog và đồng hồ số?
  • Đồng hồ analog là loại đồng hồ sử dụng kim để chỉ thời gian, dựa trên vòng tròn 12 giờ hoặc 24 giờ. Đồng hồ analog có hai hoặc ba kim chính: kim giây, kim phút và kim giờ. Kim giây quay một vòng tròn trong một phút, kim phút quay một vòng tròn trong một giờ, và kim giờ quay một vòng tròn trong 12 hoặc 24 giờ.
  • Đồng hồ số là loại đồng hồ sử dụng các chữ số để hiển thị thời gian, dựa trên hệ số 10. Đồng hồ số có hai hoặc ba phần chính: phần giây, phần phút và phần giờ. Phần giây có hai chữ số từ 00 đến 59, phần phút cũng có hai chữ số từ 00 đến 59, và phần giờ có hai hoặc bốn chữ số từ 00 đến 23 hoặc từ 0000 đến 2359.
  • Ví dụ: Nếu ta muốn chỉ thời điểm 3 giờ 20 phút bằng đồng hồ analog, ta sẽ để kim giờ chỉ vào số 3, kim phút chỉ vào số 4, và kim giây tuỳ ý. Nếu ta muốn chỉ thời điểm này bằng đồng hồ số, ta sẽ hiển thị là 03:20 hoặc 0320.
3 Giờ 20 Phút Bằng Bao Nhiêu Phút
3 Giờ 20 Phút Bằng Bao Nhiêu Phút

Kết luận

Trong bài viết này, Thuonghieuviet đã giải thích cách chuyển đổi giữa các đơn vị thời gian khác nhau, cũng như cách tính 3 giờ 20 phút bằng bao nhiêu phút. Đông thời cũng đã cung cấp một số kiến thức liên quan về thời gian và đồng hồ, như thời gian chuẩn, thời gian địa phương, thời gian mùa hè, thời gian mùa đông, đồng hồ analog và đồng hồ số.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thời gian và cách đo lường nó. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!

Share