[GIẢI ĐÁP] 0.3 Giờ Bằng Bao Nhiêu Phút?

Bạn có biết rằng 0.3 giờ bằng bao nhiêu phút không? Đây là một câu hỏi đơn giản nhưng cũng có thể gây nhầm lẫn cho nhiều người. Trong bài viết này, Thuonghieuviet sẽ giải thích cho bạn cách tính thời gian theo đơn vị giờ và phút, cũng như cách đọc và viết thời gian bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Câu Hỏi: 0.3 Giờ Bằng Bao Nhiêu Phút?

Ta có: 1 giờ bằng 60 phút.

Vậу cách tính đơn giản nhất đó là lấу 0.3*60= 18 phút

Kiến Thức Liên Quan – 0 3 Giờ Bằng Bao Nhiêu Phút?

0 3 Giờ Bằng Bao Nhiêu Phút
0 3 Giờ Bằng Bao Nhiêu Phút

Cách tính thời gian theo đơn vị giờ và phút

Thời gian là một khái niệm quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta dùng thời gian để xác định các sự kiện, hoạt động, lịch trình và hạn chót. Thời gian cũng là một đại lượng vật lý có thể được đo lường bằng các đơn vị khác nhau, như giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm và thế kỷ.

Trong hệ thống thời gian quốc tế (International System of Units – SI), đơn vị cơ bản của thời gian là giây (second – s). Một phút (minute – min) bằng 60 giây, một giờ (hour – h) bằng 60 phút, một ngày (day – d) bằng 24 giờ. Các đơn vị khác của thời gian như tuần, tháng, năm và thế kỷ không có một quy ước chung về số lượng các đơn vị cơ bản mà phụ thuộc vào các quy tắc của lịch âm dương hoặc lịch dương.

Để tính thời gian theo đơn vị giờ và phút, chúng ta cần biết hai khái niệm sau:

 • Thời điểm: là một điểm cụ thể trên trục thời gian, ví dụ như 9 giờ sáng ngày 25/9/2023.
 • Khoảng thời gian: là một đoạn liên tục trên trục thời gian, ví dụ như từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng.

Để tính khoảng thời gian theo đơn vị giờ và phút, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

 • Khoảng thời gian (giờ:phút) = Thời điểm kết thúc (giờ:phút) – Thời điểm bắt đầu (giờ:phút)

Ví dụ: Tính khoảng thời gian từ 8:15 đến 9:45.

 • Khoảng thời gian (giờ:phút) = 9:45 – 8:15 = (9 – 8):(45 – 15)

Vậy: khoảng thời gian từ 8:15 đến 9:45 = 1:30 (giờ:phút)

Để tính thời điểm theo đơn vị giờ và phút, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

 • Thời điểm (giờ:phút) = Thời điểm ban đầu (giờ:phút) + Khoảng thời gian (giờ:phút)

Ví dụ: Tính thời điểm sau khi trôi qua 2 giờ 15 phút kể từ 7:30.

 • Thời điểm (giờ:phút) = 7:30 + 2:15
 • Thời điểm (giờ:phút) = (7 + 2):(30 + 15)
 • Thời điểm (giờ:phút) = 9:45

Cách đọc và viết thời gian bằng tiếng Việt và tiếng Anh

0 3 Giờ Bằng Bao Nhiêu Phút
0 3 Giờ Bằng Bao Nhiêu Phút

Trong tiếng Việt, chúng ta đọc và viết thời gian theo cấu trúc sau:

 • Giờ phút, ví dụ: 9 giờ 15 phút, 10 giờ 30 phút, 11 giờ 45 phút.
 • Giờ rưỡi, ví dụ: 9 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi, 11 giờ rưỡi.
 • Giờ kém phút, ví dụ: 9 giờ kém 15 phút, 10 giờ kém 30 phút, 11 giờ kém 45 phút.

Trong tiếng Anh, chúng ta đọc và viết thời gian theo cấu trúc sau:

 • Hour minute, ví dụ: nine fifteen, ten thirty, eleven forty-five.
 • Hour o’clock, ví dụ: nine o’clock, ten o’clock, eleven o’clock.
 • Half past hour, ví dụ: half past nine, half past ten, half past eleven.
 • Quarter past hour, ví dụ: quarter past nine, quarter past ten, quarter past eleven.
 • Quarter to hour, ví dụ: quarter to nine, quarter to ten, quarter to eleven.

Ngoài ra, trong tiếng Anh còn có hai cách để phân biệt thời gian trước và sau buổi trưa là AM (ante meridiem) và PM (post meridiem). AM là từ 12 giờ đêm đến trước 12 giờ trưa, PM là từ 12 giờ trưa đến trước 12 giờ đêm. Ví dụ:

 • 9:00 AM = nine o’clock in the morning
 • 9:00 PM = nine o’clock in the evening
 • 12:00 AM = midnight
 • 12:00 PM = noon
0 3 Giờ Bằng Bao Nhiêu Phút
0 3 Giờ Bằng Bao Nhiêu Phút

Sau khi đã hiểu cách tính thời gian theo đơn vị giờ và phút, cũng như cách đọc và viết thời gian bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi “0 3 giờ bằng bao nhiêu phút” một cách dễ dàng.

Thuonghieuviet hi vọng bài viết này hữu ích với bạn!

Share