Bài viết mới

Hướng dẫn chuyển đổi tên miền cũ sang tên miền mới


Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện chuyển đổi tên miền cũ sang tên miền mới mà vẫn giữ lại vị trí các từ khóa SEO (không mất vị trí top từ khóa). Hướng dẫn chuyển đổi tên miền cũ sang tên miền mới mà không mất vị trí từ khóa
Hướng dẫn chuyển đổi tên miền cũ sang tên miền mới mà không mất vị trí từ khóa

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1. Trỏ domain phải giống nhau
Ví dụ:
http://domainold.com
A 192.185.xx.xx
@ 192.185.xx.xx
* 192.185.xx.xx
Tương tự cho:
http://newdomain.com
A 192.185.xx.xx
@ 192.185.xx.xx
* 192.185.xx.xx
 
 
Bước 2. Add domain trong hosting
Add domain http://newdomain.com thành alias domain trong hosting http://domainold.com
 
 
Bước 3. Sử dụng .htaccess redirect
 
Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*)http://newdomain.com/$1 [R=301,L]
 
@: bước này cẩn trọng nhất, backup file htaccess cũ lại trước khi làm. Nếu có vấn đề xảy ra thì backup file cũ lại ngay.
 
 
Bước 4. (Bước này làm sau khi nhận thấy bước 3 hoàn tất)
Sử dụng Google webmaster Tool khai báo với Google việc chuyển đổi http://domainold.com sang http://newdomain.com
 
Bước 5. Kiểm tra lại sitemap.xml, robots.txt, Kiểm tra lại việc redirect đã hoàn thành chưa?
 
P/s: Mới chỉ áp dụng trên hosting linux, các bạn ngâm cứu hosting windows nhé.
Rủi ro:
- Khả năng mất khỏi vị trí trong vòng 24h.
- Khả năng rớt top 10 là 40%
- Domain cũ bị mất, không có quyền quản trị
 
Chúc các bạn may mắn.